De eerste boorinstallatie aan de Zwette in Leeuwarden, die daar in 2021 acht weken in gebruik was.
De eerste boorinstallatie aan de Zwette in Leeuwarden, die daar in 2021 acht weken in gebruik was. Foto: Ingezonden (Aardwarmte Leeuwarden}

Aardwarmteproject Drachten hoopt op resultaat in 2027

Algemeen

Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell Geothermie gaan samen met initiatiefnemer Bouwgroep Dijkstra Draisma verder om het aardwarmteproject in Drachten (’Aardwarmte Drachten’) te ontwikkelen. Met aardwarmte kan een deel van de woningen en gebouwen in Drachten in de toekomst wellicht duurzaam verwarmd worden.

Hiervoor worden de volgende stappen onderzocht: is de ondergrond geschikt? Is er voldoende warmtevraag? Kan het vergunningentraject en de aanleg van het warmtenet voorspoedig verlopen? Als die vragen bevestigend worden beantwoord, dan zouden in 2027 de eerste woningen en gebouwen in Drachten op aardwarmte kunnen worden aangesloten.

“Streven naar aardgasvrije energie”

De gemeente Smallingerland vervult een actieve rol in de totstandkoming van Aardwarmte Drachten. In de Transitievisie Warmte 2021 voorziet de gemeente het gebruik van aardwarmte voor een aantal wijken in de stad Drachten. Wethouder Maria le Roy (duurzaamheid) van de gemeente Smallingerland vindt dit een belangrijk project.

“We willen naar een aardgasvrije toekomst. Vorig jaar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve warmtebronnen. Warmte uit de bodem kan voor veel woningen en bedrijfspanden een goed alternatief zijn voor een cv-ketel die op aardgas gestookt wordt”, aldus Le Roy.

EBN bij diverse projecten betrokken

EBN is voor honderd procent in eigendom van de Nederlandse Staat en vervult een belangrijke rol in het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector. EBN heeft de ambitie om de toepassing van aardwarmte in de energietransitie te versnellen. Het bedrijf is al bij veel aardwarmteprojecten in Nederland betrokken. Shell Geothermie heeft inmiddels een portfolio van aardwarmteprojecten in Nederland opgebouwd, en past daarin Shell’s kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten toe.

Leeuwarden loopt voorop

EBN, Shell en Bouwgroep Dijkstra Draisma zijn samen ook betrokken bij Warmte van Leeuwarden, waar de eerste aardwarmteput al is geboord en de tweede put in 2023 gepland is, zodat eind 2024 de eerste aardwarmte in Leeuwarden geleverd kan worden”, meldt woordvoerder Gert Schurer. “We boren daar tot 2700 meter diep. Daar heeft het grondwater een temperatuur van ongeveer tachtig graden.”

Wat is aardwarmte?

Bij aardwarmtewinning wordt warm water uit de ondergrond opgepompt. Per 100 meter diepte wordt het water circa 3 graden warmer. Door warmtewisselaars wordt de aardwarmte onttrokken uit het opgepompte water, dat in een gesloten circuit meteen ‘na gebruik’ als afgekoeld water weer wordt teruggevoerd naar de ondergrond.

Schurer: “Niet naar dezelfde plek as waar we het hete water oppompen, maar daar ongeveer 1100 meter vandaan. Dan kan het afgekoelde water in de bodem weer opwarmen en richting het hete water stromen.”

Warmtewisselaar en verdeelstation

Er wordt dus geen water onttrokken uit de ondergrond. Het opgewarmde leidingwater aan de andere kant van de warmtewisselaar wordt door een verdeelstation naar woningen en gebouwen vervoerd, waar de warmte wordt gebruikt, waarna het afgekoelde water weer wordt teruggevoerd naar de aardwarmte-installatie. Een woning of bedrijf wordt op het warmtenet aangesloten via een ontvangststation (ook wel warmte-unit genoemd) in het huis of gebouw.

Meer informatie

Meer informatie over aardwarmte vindt u op www.allesoveraardwarmte.nl. Het consortium Aardwarmte Drachten heeft ook een eigen website (www.aardwarmtedrachten.nl) waar de bewoners van Drachten meer informatie kunnen vinden en via een contactformulier vragen kunnen stellen.

Afbeelding
Louter blije gezichten bij Licht op Drachten Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
PC Probaat viert feest Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Goud voor Yn'e Ringen bij Turn on Tour Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Drukte in december, de bieb biedt ontspanning Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
(video) Oekraïne luidt noodklok deze winter! Friese Rijders komen met nieuwe actie Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Kerstconcert zaterdag 16 december in het MFA in Holwert Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
It's beginning to look like Christmas Algemeen gisteren
Afbeelding
Libertas toont veerkracht tegen Middelburg! Algemeen 3 dec., 19:17
Afbeelding
Bowlsvereniging Smallingerland laat zich ook landelijk van haar beste kant zien Algemeen 3 dec., 17:47
Afbeelding
Prijsuitreiking NIC's Damwâld Algemeen 3 dec., 17:38
Afbeelding
Brandweer Dokkum zoekt nieuwe collega's Algemeen 3 dec., 17:20
Afbeelding
'Rottevalle': tegengestelden vinden elkaar in drietalig theater Algemeen 3 dec., 12:10
Afbeelding
Kerstconcert Jeduthun Algemeen 3 dec., 10:27