De eerste boorinstallatie aan de Zwette in Leeuwarden, die daar in 2021 acht weken in gebruik was.
De eerste boorinstallatie aan de Zwette in Leeuwarden, die daar in 2021 acht weken in gebruik was. Foto: Ingezonden (Aardwarmte Leeuwarden}

Aardwarmteproject Drachten hoopt op resultaat in 2027

Algemeen

Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell Geothermie gaan samen met initiatiefnemer Bouwgroep Dijkstra Draisma verder om het aardwarmteproject in Drachten (’Aardwarmte Drachten’) te ontwikkelen. Met aardwarmte kan een deel van de woningen en gebouwen in Drachten in de toekomst wellicht duurzaam verwarmd worden.

Hiervoor worden de volgende stappen onderzocht: is de ondergrond geschikt? Is er voldoende warmtevraag? Kan het vergunningentraject en de aanleg van het warmtenet voorspoedig verlopen? Als die vragen bevestigend worden beantwoord, dan zouden in 2027 de eerste woningen en gebouwen in Drachten op aardwarmte kunnen worden aangesloten.

“Streven naar aardgasvrije energie”

De gemeente Smallingerland vervult een actieve rol in de totstandkoming van Aardwarmte Drachten. In de Transitievisie Warmte 2021 voorziet de gemeente het gebruik van aardwarmte voor een aantal wijken in de stad Drachten. Wethouder Maria le Roy (duurzaamheid) van de gemeente Smallingerland vindt dit een belangrijk project.

“We willen naar een aardgasvrije toekomst. Vorig jaar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve warmtebronnen. Warmte uit de bodem kan voor veel woningen en bedrijfspanden een goed alternatief zijn voor een cv-ketel die op aardgas gestookt wordt”, aldus Le Roy.

EBN bij diverse projecten betrokken

EBN is voor honderd procent in eigendom van de Nederlandse Staat en vervult een belangrijke rol in het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector. EBN heeft de ambitie om de toepassing van aardwarmte in de energietransitie te versnellen. Het bedrijf is al bij veel aardwarmteprojecten in Nederland betrokken. Shell Geothermie heeft inmiddels een portfolio van aardwarmteprojecten in Nederland opgebouwd, en past daarin Shell’s kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten toe.

Leeuwarden loopt voorop

EBN, Shell en Bouwgroep Dijkstra Draisma zijn samen ook betrokken bij Warmte van Leeuwarden, waar de eerste aardwarmteput al is geboord en de tweede put in 2023 gepland is, zodat eind 2024 de eerste aardwarmte in Leeuwarden geleverd kan worden”, meldt woordvoerder Gert Schurer. “We boren daar tot 2700 meter diep. Daar heeft het grondwater een temperatuur van ongeveer tachtig graden.”

Wat is aardwarmte?

Bij aardwarmtewinning wordt warm water uit de ondergrond opgepompt. Per 100 meter diepte wordt het water circa 3 graden warmer. Door warmtewisselaars wordt de aardwarmte onttrokken uit het opgepompte water, dat in een gesloten circuit meteen ‘na gebruik’ als afgekoeld water weer wordt teruggevoerd naar de ondergrond.

Schurer: “Niet naar dezelfde plek as waar we het hete water oppompen, maar daar ongeveer 1100 meter vandaan. Dan kan het afgekoelde water in de bodem weer opwarmen en richting het hete water stromen.”

Warmtewisselaar en verdeelstation

Er wordt dus geen water onttrokken uit de ondergrond. Het opgewarmde leidingwater aan de andere kant van de warmtewisselaar wordt door een verdeelstation naar woningen en gebouwen vervoerd, waar de warmte wordt gebruikt, waarna het afgekoelde water weer wordt teruggevoerd naar de aardwarmte-installatie. Een woning of bedrijf wordt op het warmtenet aangesloten via een ontvangststation (ook wel warmte-unit genoemd) in het huis of gebouw.

Meer informatie

Meer informatie over aardwarmte vindt u op www.allesoveraardwarmte.nl. Het consortium Aardwarmte Drachten heeft ook een eigen website (www.aardwarmtedrachten.nl) waar de bewoners van Drachten meer informatie kunnen vinden en via een contactformulier vragen kunnen stellen.

Afbeelding
Roas Kuipers winnares 48e FMDT Solistenconcours Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Provinciale Staten vergaderen woensdagavond 1 februari in Holwert Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Wij maken ons zorgen om de vermiste Harry Elzen uit Drachten Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Leerlingen CSG Liudger Raai ontdekken internationale wereld Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
(Video) Wat is de stand van zaken voor nieuwbouw in Noardeast-Fryslân? Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
(Video) Snel internet via glasvezel nu ook bereikbaar voor kleine kernen in Smallingerland Algemeen gisteren
Afbeelding
Duo Fling in Witte Kerk te Hemrik Algemeen 30 jan, 12:21
Afbeelding
Vrijkaarten februari en maart Theater De Colle Algemeen 30 jan, 11:16
Afbeelding
Vier op de tien Nederlanders verwachten boven energieverbruiksplafond te komen Algemeen 30 jan, 10:58
Afbeelding
Beweegfeest voor peuters en kleuters bij gymvereniging VenV Garyp Algemeen 30 jan, 10:35
Afbeelding
Energiemarkt Ryptsjerk geopend met waterstofauto en wind Algemeen 30 jan, 09:59
Afbeelding
Het is een 'gekkehûs' bij de Burdaarder toneelvereniging Algemeen 30 jan, 07:30
Afbeelding
Crazy weekend bij Ropta Boys Algemeen 29 jan, 17:50