Alternatieve ‘elfstedentocht’ in Sumar op 18 februari 2023

17 jan 2023, 14:24 Algemeen
Foto: Henk Brinkman
Dronefoto van korenmolen De Hoop in Sumar, één van de onderdelen van de 'elfstedentocht' op 18 februari 2023 in het dorp.
Dronefoto van korenmolen De Hoop in Sumar, één van de onderdelen van de 'elfstedentocht' op 18 februari 2023 in het dorp.

“De start en de finish binne yn doarpshûs De Kamp. Men set om de fiif of tsien minuten ôf, yn groepkes fan seis persoanen. Dêrom hawwe wy ek it leafst dat minsken har al as groep fan seis minsken oanmelde. Fan eventuele yndividuele oanmelders wurd..