IJsclub in Earnewâld nu zonder Age Veldboom als voorzitter

23 dec 2022, 13:28 · leestijd 3 minuten Algemeen
Foto: Actief Media
Age Veldboom bekijkt zijn afscheidscadeau.
Age Veldboom bekijkt zijn afscheidscadeau.

“Want hy moast en soe as earste by Earnewâld it iis op. Meastal slagge dat ek”, zegt zijn opvolger Geert Kleinhuis. “Mar dan wie Age in skoft net berikber, want de telefoan bleau thús: dy mocht net stikken of wiet reitsje.” Kleinhuis zei dit donde..