(Fideo) Kracht en kleur!’ mei 100 jier Jan Frearks van der Bij

6 dec 2022, 13:52 · leestijd 1 minuut Algemeen
Foto: Actief Media
Ulke van der Bij - Foarsitter St. Jan Frearks van der Bij met rechts Annemieke Keizer-Sloff conservator Museum DR8888
Ulke van der Bij - Foarsitter St. Jan Frearks van der Bij met rechts Annemieke Keizer-Sloff conservator Museum DR8888

Fiif ferskate partijen mei-inoar wolle it grutte publyk yn dizze donkere tiid opfleurje en genietsje litte fan alle ‘Kracht en Kleur!’ en it grutte ferskaat oan wurk fan dizze ferneamde Fryske ekspressionist (1922 – 2013).

Gearwurking