Jan-Anne de Vries aan de Warren in Drachten maait het grasveldje voor zijn huis met een handmaaier.
Jan-Anne de Vries aan de Warren in Drachten maait het grasveldje voor zijn huis met een handmaaier. "Dy wie noch fan ús heit!" Foto: Actief Media

‘Nieuw maaibeleid’ vergt 50.000 euro

Algemeen

In 2021 kreeg de gemeente Smallingerland ongeveer 800 melden en klachten over het maaibeleid van de gemeente. Het gras zou te lang worden, het gras overwoekert aangrenzende verharding en er is meer verspreiding van (gras-)zaad. Er waren ook gezondheidsklachten, aldus b. en w. Er was op het maaien 115.000 euro per jaar bezuinigd.

Met name binnen de bebouwde levert  het minder maaien “een slordig beeld op van de openbaren buitenruimte”, concludeert het college. Bovendien werden de mogelijkheden om grasveldjes te gebruiken voor bijvoorbeeld buurtbijeenkomsten of door spelende kinderen bemoeilijkt door het lange gras.

Meer schade

Om het lange gras te maaien en af te voeren zijn zwaardere machines nodig. Met name binnen de bebouwde kom is dit lastig voor de uitvoerders vanwege de beperkte ruimte. Ook veroorzaken de machines meer schade aan het gazon en de verharding door bijvoorbeeld spoorvorming en verzakking van stoepranden.

B. en w. stellen voor intensiever te gaan maaien op de volgende plekken: kleine veldjes in de wijken, uitzichthoeken, langs doorgaande fiets- en wandelpaden, trapvelden, honden-uitlaatplekken en rondom meubilair en bushaltes.

‘Extensief waar het kan’

“Waar het kan zal de gemeente extensief blijven maaien en ook opnieuw kijken waar dit extra kan zonder overlast te veroorzaken. Hierdoor zal de kruidenrijkdom in de komende jaren zich verder kunnen ontwikkelen, wat ten goede komt aan de biodiversiteit. Daarnaast zal het intensiever maaien een netter beeld geven van de openbare buitenruimte. De verwachting is dat het aantal klachten zal afnemen.

50.000 euro meer

Bovendien wil het college over dit  extensief maaibeheer meer voorlichting geven, “om het belang van biodiversiteit aan te kaarten. Hierdoor willen we het draagvlak vergroten.”

Dit alles vergt ongeveer 50.000 euro per jaar. Het nieuwe maaibeeld zal vanaf 2023 ingaan, als de raad er tenminste mee instemt. Het zou betekenen dat de bezuiniging van 115.000 euro deels wordt teruggedraaid.

Bewoner ‘betrapt’

Bewoner Jan-Anne de Vries aan de Warren in Drachten wordt door Actief ‘betrapt’ als hij een grasperkje van de gemeente maait. “De gemeente meant mar healbakken. Dêrom doch ik it wat faker. Sa bliuw ik ek wat yn beweging. Ik brûk it meanmasjyntsje dat noch fan ús heit wie.”

Afbeelding
Smallingerland verwacht 150.000 euro toeristenbelasting in 2023 Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Auto belandt in sloot Zomerweg bij Burgum Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Nieuw pand voor Carins, dezelfde dienstverlening Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Kerstkoffieconcert zondag 18 december in De Lantearne Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Bijzondere voorbereiding op Kerst met ‘Christmasshower’ Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Gratis speelgoed voor gezinnen in nood Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Kerst maak je samen – deel daarom je kerstpakket! Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Kerstconcert CMV Beatrix 17 december in de Flambou Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
De Fuormanderij geeft iedereen een warm kerstgevoel Algemeen 8 dec, 17:27
Afbeelding
Voedselbankactie bij cbs De Merlettes Kootstertille Algemeen 8 dec, 16:37
Afbeelding
Froconsur/CS Drachten wint tweede thuiswedstrijd eredivisie Squash Algemeen 8 dec, 16:21
Afbeelding
Parkinson Café over Voedsel en Parkinson op 14 december Algemeen 8 dec, 16:06
Afbeelding
Geef met kerstmis een avondje theater of film cadeau Algemeen 8 dec, 12:15