Sociale nieuwbouw bij De Warren in het zuidoosten van Drachten, door bouwbedrijf Dijkstra Draisma.
Sociale nieuwbouw bij De Warren in het zuidoosten van Drachten, door bouwbedrijf Dijkstra Draisma. Foto: Actief Media

Dertig miljoen euro voor nieuwbouw in Smallingerland?

Algemeen

De gemeente Smallingerland heeft het ministerie van Volkshuisvesting ruim 15 miljoen euro subsidie gevraagd voor versnelling van (sociale) woningbouw, met name binnen de bebouwde kom, vooral van Drachten. De gemeente dient er echter maximaal hetzelfde bedrag bij te leggen.

Zonder de rijkssubsidie zal de versnelling van deze ‘inbreiding’ niet slagen, is de verwachting. Het doel is om in de jaren 2020 tot 2025 duizend woningen toe te voegen en in de jaren 2025 tot 2030 nog eens 500 woningen. Voor versnelling heeft de rijksoverheid in totaal 300 miljoen euro (inclusief btw) beschikbaar, Smallingerland vraagt dus om (maximaal) ruim één-twintigste deel hiervan!

Zeven van 23 in voorbereiding

In totaal heeft de gemeente 23 plekken voor nieuwbouw op het oog, waarvan 21 binnen Drachten, twee in Boornbergum, één in Opeinde en één in Drachtster Compagnie. Daarvan zijn zeven concreet in voorbereiding, de rest nog niet. Vijf van die zeven liggen in Drachten: Eikekwartier (pal oostelijk van de Zuiderhogeweg), De Drift (iets ten zuiden van het centrum), Wetterwille 68-70, Fennereed en De Tuinen (in het noorden).

In Boornbergum is de locatie Titelroas in voorbereiding en in Opeinde de locatie De Bernebrêge. Dan zijn er nog zestien plekken, die in beginsel voor (sociale) nieuwbouw in aanmerking komen. Dat zijn er veertien in Drachten, één in Drachtster Compagnie (’De Frissel’) en één in Boornbergum (Suderom).

Raad houdt budgetrecht

De gemeenteraad van Smallingerland zal - als er rijkssubsidie wordt toegekend - nog wel akkoord moeten gaan met verdubbeling van het subsidiebedrag. Dit is een voorwaarde van ‘Woningbouwimpuls vierde tranche’, waar de aanvraag een beroep op doet.

Afbeelding
Smallingerland verwacht 150.000 euro toeristenbelasting in 2023 Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Auto belandt in sloot Zomerweg bij Burgum Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Nieuw pand voor Carins, dezelfde dienstverlening Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Kerstkoffieconcert zondag 18 december in De Lantearne Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Bijzondere voorbereiding op Kerst met ‘Christmasshower’ Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Gratis speelgoed voor gezinnen in nood Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Kerst maak je samen – deel daarom je kerstpakket! Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Kerstconcert CMV Beatrix 17 december in de Flambou Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
De Fuormanderij geeft iedereen een warm kerstgevoel Algemeen 8 dec, 17:27
Afbeelding
Voedselbankactie bij cbs De Merlettes Kootstertille Algemeen 8 dec, 16:37
Afbeelding
Froconsur/CS Drachten wint tweede thuiswedstrijd eredivisie Squash Algemeen 8 dec, 16:21
Afbeelding
Parkinson Café over Voedsel en Parkinson op 14 december Algemeen 8 dec, 16:06
Afbeelding
Geef met kerstmis een avondje theater of film cadeau Algemeen 8 dec, 12:15