Het gemeentehuis in Damwâld, met links op de begane grond de raadszaal.
Het gemeentehuis in Damwâld, met links op de begane grond de raadszaal. Foto: Ingezonden

Raadsakkoord Dantumadiel dinsdag 27-09 in gemeenteraad

Algemeen

De gemeente Dantumadiel moet zich de komende vier jaar verder ontwikkelen als open en meewerkende gemeente met veel aandacht voor de woningbouw, duurzaamheid, jongeren, gezin en samenleving. Dat staat in het ontwerp-raadsakkoord dat dinsdag 27 september door de gemeenteraad van Dantumadiel wordt besproken.

Het raadsakkoord is in samenwerking met alle zeven partijen in de gemeenteraad gemaakt en bevat de belangrijkste ambities van de raad voor de komende jaren. Het college zal deze ambities verder uitwerken in concrete voorstellen. Het raadsakkoord bevat ambities voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, van economische groei, taal en cultuur en de recreatieve ontwikkeling van de gemeente.

Uitwerking volgt nog

In het raadsakkoord staan hoofdlijnen voor de gemeente Dantumadiel in de bestuursperiode 2022-2026. Met het vaststellen daarvan benoemt de raad niet alleen de opgaven, maar wordt er ook richting gegeven aan de oplossingen. Dat wil niet zeggen dat over de in het raadsakkoord genoemde onderwerpen iedereen het al eens is met elkaar. Over verdere uitwerking van de plannen zal nog debat plaatsvinden in de raad. Op onderdelen zal ook de samenleving hierbij betrokken worden.

Van college- naar raadsakkoord

Na de raadsverkiezingen in maart koos de collegecoalitie in samenspraak met alle fractievoorzitters voor een beknopt college-akkoord. Zo bleef er volop ruimte voor een breed gedragen raadsakkoord.  Na het vaststellen van het akkoord dragen de fractievoorzitters het document over aan het college. De raad vraagt aan het college om de ambities uit te werken in concrete activiteiten. Op onderdelen worden in dit raadsakkoord al voorbeelden gegeven hoe aan de ambities invulling gegeven kan worden.

Nieuwe griffier

De raadsvergadering begint dinsdag 27 september om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Damwâld. In dezelfde vergadering wordt ook de nieuwe griffier beëdigd, mevrouw Margreet Jonker. Zij volgt Teun de Jong op, als vaste griffier van Dantumadiel. Jonker was wethouder voor de ChristenUnie in Achtkarspelen. De bijeenkomst is ook online te volgen: https://dantumadiel.bestuurlijkeinformatie.nl/
Afbeelding
Smallingerland verwacht 150.000 euro toeristenbelasting in 2023 Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Auto belandt in sloot Zomerweg bij Burgum Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Nieuw pand voor Carins, dezelfde dienstverlening Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Kerstkoffieconcert zondag 18 december in De Lantearne Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Bijzondere voorbereiding op Kerst met ‘Christmasshower’ Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Gratis speelgoed voor gezinnen in nood Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Kerst maak je samen – deel daarom je kerstpakket! Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Kerstconcert CMV Beatrix 17 december in de Flambou Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
De Fuormanderij geeft iedereen een warm kerstgevoel Algemeen 8 dec, 17:27
Afbeelding
Voedselbankactie bij cbs De Merlettes Kootstertille Algemeen 8 dec, 16:37
Afbeelding
Froconsur/CS Drachten wint tweede thuiswedstrijd eredivisie Squash Algemeen 8 dec, 16:21
Afbeelding
Parkinson Café over Voedsel en Parkinson op 14 december Algemeen 8 dec, 16:06
Afbeelding
Geef met kerstmis een avondje theater of film cadeau Algemeen 8 dec, 12:15