Het ontwerp voor de Prins-locatie tussen de Dokkumer Ie (vooraan en rechts) en de Rondweg West (links) in Dokkum.
Het ontwerp voor de Prins-locatie tussen de Dokkumer Ie (vooraan en rechts) en de Rondweg West (links) in Dokkum. Foto: TWA architecten

Noardeast-Fryslân vraagt weer subsidie woningbouw Prins-locatie

Algemeen

Het college van b. en w. van Noardeast-Fryslân heeft opnieuw een subsidieaanvraag gedaan voor de herontwikkeling van de Prins-locatie in Dokkum: circa 1,25 miljoen euro. Het kabinet heeft namelijk fondsen voor gemeenten om het woningtekort te bestrijden. Een eerdere aanvraag werd echter afgewezen. Het gaat om bijna 300 woningen.

Het gaat om de Woningbouwimpuls. De aanvraag van vorig jaar is afgewezen. De opbouw en de onderbouwing van de aanvraag is ditmaal echter “anders en steviger”, meldt de gemeente. De gevraagde bijdrage van ongeveer € 1,25 miljoen is wel nagenoeg gelijk. De benodigde cofinanciering bedraagt ook ongeveer € 1,25 miljoen. Er is tien jaar tijd voor het vinden van dekking hiervoor.

“Grotere kans”

Uit de evaluatie met het ministerie voor volkshuisvesting bleek dat het project vorig jaar niet ver genoeg was voorbereid. Dit wellicht doordat het voornemen om te gaan ontwikkelen relatief pril was. Hierdoor was de aanvraag nog niet sterk genoeg onderbouwd. Daarnaast is er nu een duidelijker scheiding aangebracht tussen de publieke taak van de gemeente en de risicodragende ondernemersrol van de private partij, bouwbedrijf Van Wijnen.

Aan de basis van de aanvraag ligt een plan voor 297 woningen. Dit plan van ontwikkelaar Van Wijnen betreft “betaalbare levensloopbestendige woningen”. Die moeten onder andere geschikt worden voor de groeiende groep ouderen op de woningmarkt.

“Trochstreaming”

Ouderen uit de regio wonen graag dichtbij de (zorg)voorzieningen en verhuizen naar de grotere regiokernen. Wethouder Bert Koonstra (FNP) vindt het om meerdere redenen een belangrijke ontwikkeling: “Dêrtroch ûntstiet ek de trochstreaming dy’t winske is, wêrtroch’t der yn doarpen wenten frijkomme foar starters en oare minsken dy’t in passende wenromte sykje.”

Het wordt overigens niet een wijk met alleen maar ouderen; het doel is namelijk te komen tot een “inclusieve gemengde wijk”. Het plan sluit aan bij de ambitie vanuit regio-organisatie ANNO voor een regionaal dekkend en passend woon-zorgaanbod.

Meervoudige oplossingen

Het plan pakt enkele problemen gelijktijdig aan. Namelijk het tekort aan zorgwoningen, de onaantrekkelijke staat van grote delen van het Prins-terrein, het onvoldoende benutten van binnenstedelijke ruimte voor woningbouw, de blokkade voor doorontwikkeling van bedrijventerreinen (doordat de Prins-locatie een andere bestemming krijgt).

“Provincie Fryslân positief”

Om deze redenen heeft de provincie schriftelijk laten weten zeer positief te zijn over het plan en de subsidieaanvraag, meldt de gemeente. De provincie wil meewerken aan een dergelijke bijzondere binnenstedelijke opgave. Het rechtvaardigt een tijdelijke vergroting van het aantal woningen dat de gemeente en de regio volgens afspraak mogen bouwen.

Het woongebied kent zichtbare en beleefbare ‘verbindingen’ met het industriële verleden. Zo blijven bijvoorbeeld het vooraanzicht en de contouren van het hoofdgebouw bestaan. “Het is belangrijk dat er cultuurhistorisch verantwoord wordt omgegaan met industrieel erfgoed”, aldus de gemeente. Het plan is gebaseerd op ‘De Nije Pleats’, een provinciale werkwijze op basis van bestaande én te ontwikkelen onderdelen van de omgeving.

Besluit in december?

Toekenning van de subsidie betekent niet dat de gemeente het project zelf moet uitvoeren. De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân beslist uiteindelijk of een toegekende subsidie wordt gebruikt. Naar verwachting ontvangt de gemeente in december het besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op de aanvraag.

Afbeelding
Smallingerland verwacht 150.000 euro toeristenbelasting in 2023 Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Auto belandt in sloot Zomerweg bij Burgum Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Nieuw pand voor Carins, dezelfde dienstverlening Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Kerstkoffieconcert zondag 18 december in De Lantearne Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Bijzondere voorbereiding op Kerst met ‘Christmasshower’ Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Gratis speelgoed voor gezinnen in nood Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Kerst maak je samen – deel daarom je kerstpakket! Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Kerstconcert CMV Beatrix 17 december in de Flambou Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
De Fuormanderij geeft iedereen een warm kerstgevoel Algemeen 8 dec, 17:27
Afbeelding
Voedselbankactie bij cbs De Merlettes Kootstertille Algemeen 8 dec, 16:37
Afbeelding
Froconsur/CS Drachten wint tweede thuiswedstrijd eredivisie Squash Algemeen 8 dec, 16:21
Afbeelding
Parkinson Café over Voedsel en Parkinson op 14 december Algemeen 8 dec, 16:06
Afbeelding
Geef met kerstmis een avondje theater of film cadeau Algemeen 8 dec, 12:15