Scholelster heeft het zwaar in ‘t Waddengebied

6 jun. 2022, 16:55 · leestijd 1 minuut Algemeen
Foto: Actief Media
Beheerder Eelke Jan Wiersma van de Fûgelpits.
Beheerder Eelke Jan Wiersma van de Fûgelpits.

Als mogelijke oorzaken voor deze achteruitgang noemde Ens zeven ‘drukfactoren’: het voorkomen van invasieve exoten, de schelpdiervisserij, eutrofiëring, klimaatverandering, diepe bodemdaling ten behoeve van de landbouw, menselijke verstoringsbronn..