Een volle raadszaal, dinsdagavond 5 april, met 15 insprekers en diverse raads- en statenleden.
Een volle raadszaal, dinsdagavond 5 april, met 15 insprekers en diverse raads- en statenleden. Foto: Actief Media

Vraagtekens bij berekeningen plannen de Hege Warren

Algemeen

Het plan ‘Open en Natuurlijk’ voor de toekomst van de Hege Warren is gebaseerd op onjuiste, of in elk geval onvolledige berekeningen. Dat betreft zowel de financiële kant als ook de (beperking van) de uitstoot van CO2, dan wel methaan. Dat stelt Joris Scheepens, die hierover uitvoeriger bericht op de website VaarsnelwegNee.nl

Scheepens was dinsdagavond 5 april 2022 één van vijftien insprekers over de toekomst van de Hege Warren, het schiereiland ten zuiden van de Alde Feanen en noordwestelijk van de Veenhoop. Volgens hem zijn bijvoorbeeld de plannen voor de bouw van een nieuw recreatiedorp met 50 woningen en 60 woonarken niet doorgerekend wat betreft CO2-uitstoot.

‘150 jaar’

Omdat bovendien sprake is van miljoeneninvesteringen, vooral door Wetterskip Fryslân, zal het volgens Scheepens ongeveer 150 jaar duren voor deze zijn ‘terugverdiend’.

Verzet tegen recreatiewoningen

Tegen het planonderdeel voor recreatiewoningen en -arken is ook verzet gerezen vanuit de dorpen de Veenhoop en Goëngahuizen. De Plaatselijke Belangen vrezen aantasting van stilte en duisternis in de Hege Warren en een te grote recreatiedruk op het gebied. In het ‘co-creatieteam’ dat meedacht over de plannen zouden deze aantallen woningen en arken niet genoemd zijn. Het nieuwe ‘dorp’ zou in het zuidoosten van de Hege Warren moeten verrijzen, vrijwel pal tegenover de Veenhoop, maar dan aan de noordkant van het water De Kromme Ie.

Aankopen zijn begonnen

De provincie Fryslân is een tijdje geleden begonnen met het aankopen van landbouwgronden en -bedrijven. In de toekomst willen de provincie, de gemeente Smallingerland en Wetterskip Fryslân het hele schiereiland herinrichten.

Na een jarenlange voorbereiding liggen er twee uitgewerkte plannen: ‘Open en Natuurlijk’ heeft de voorkeur van de dagelijkse besturen van de drie betrokken overheden. De huidige landbouwbedrijven in de Hege Warren verdwijnen met dit plan. Met ‘Akwarel’ of ‘Aquarel’ kunnen wellicht nog twee biologische, of althans niet intensieve veehouderijen in de Hege Warren werkzaam zijn, staat in de toelichting bij dit plan.

Woensdagavond 6 april 2022

De statencommissie bespreekt de plannen woensdagavond 6 april 2022, vermoedelijk vanaf ongeveer 20.00 uur. De commissie begint om 19.00 uur en praat dan eerst over de Omgevingsverordening, is de planning. De vergadering is ook te volgen via de website van Provinciale Staten van Fryslân: Provinciale Staten | Fryslan 

Afbeelding
Open Dag: CSG Liudger Burgum neemt je mee op wereldreis! Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
ART LEEUWARDEN – de Wintereditie Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Anita Terpstra skriuwt Frysk Kadoboek 2023 Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Ieder kiest haar eigen weg, met alle gevolgen van dien Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Alle dorpen in Tytsjerksteradiel krijgen glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
ROC Friese Poort Drachten haalt 2.253 euro op voor de Voedselbank Smallingerland Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Volop acro podiumplaatsen voor Gym Academy Dokkum Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Tytsjerksteradiel biedt hulp bij geldzorgen Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Applaus publiek voor zwembadbesluit Smallingerland Algemeen 7 feb, 22:30
Afbeelding
BINGO!, monolooch oer grutskens en skamte yn Oerterp Algemeen 7 feb, 15:36
Afbeelding
(video) Stem van oorlogsslachtoffers Bosnië onderbelicht Algemeen 7 feb, 13:40
Afbeelding
Aangescherpte STAP-regeling herstart 28 februari Algemeen 7 feb, 11:43
Afbeelding
Warten heeft inleverpunt luiers Algemeen 7 feb, 10:47