Afbeelding
Foto: Pixabay

Ingezonden: Minister van Armoedebeleid, participatie en Pensioen

Algemeen

Anne van Dijk uit Drachten, kaderlid van de FNV, vindt de plannen van het nieuwe kabinet te weinig gericht op bestrijding van armoede. Dit schrijft hij in onderstaande ingezonden brief:

Carola Schouten van de ChristenUnie is minister van Armoedebeleid, deelnemen (in plaats van uitsluiting) en Pensioen. De titel is verkeerd, volgens mij. Het had moeten zijn, minister van armoedebestrijding. Helaas zijn de voornemens van het kabinet zodanig dat bestrijding van armoede te weinig is, te laat is en onvolledig is.

Het kabinet wil pas in 2025 het wettelijk minimumuurloon verhogen met 7,5%. Het wettelijk minimumloon loopt achter bij de welvaartsontwikkeling. Pas in 2025, terwijl in Duitsland het wettelijk minimumuurloon al in 2022 verhoogd wordt tot 12 euro.

De FNV heeft berekend, dat 14 euro per uur nodig is om van te kunnen leven. De 7,5% verhoging zou, als die in 2022 zou worden doorgevoerd, een uurloon opleveren van € 11,91. Bij lange na niet 14 euro en bovendien lager dan in Duitsland. Daarbij komt nog dat het kabinet pas in 2025 het uurloon met 7,5% wil verhogen.

Er is nog een schandalige kwestie in het minimumloon op te lossen. Door CDA-minister Donner is destijds ingevoerd dat in bedrijfstakken met een gemiddelde wekelijkse werkduur norm van 40 uur, het minimumuurloon ruim 11% lager is dan in bedrijfstakken met een wekelijkse werkduur norm van 36 uur. In bedrijfstakken met een gemiddeld 38-urige werken (de meeste) is het wettelijk uurloon ruim 5% lager. De lage minimumuurlonen worden vooral toegepast in bedrijven zonder CAO en door uitzendbureaus. De werkende armen. Wanneer het kabinet dit op wil lossen is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat elk uitstel zal leiden tot armoedevergroting in plaats van verkleinen.

Een extra schandvlek is wat mij betreft het plan de AOW-uitkeringen niet te verhogen met de verhoging van het wettelijk minimumloon. De AOW is tot nu toe gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Je zou verwachten dat als het wettelijk minimumloon verhoogd wordt, omdat het kennelijk ook achterloopt bij de welvaart in Nederland, de AOW mee omhoog gaat. Nee, vindt de regering. Andere sociale uitkeringen gaan wel omhoog met de verhoging van het minimumloon maar de AOW niet. Schandalig. Te meer omdat tot 2027 het indexeren van het aanvullende pensioen, grotendeels geblokkeerd wordt door absurde overheidsregels.

Te laat, te weinig en onvolledige toepassing (koppeling AOW doorsnijden) van de verhoging van het wettelijk minimumuurloon, volgt uit het coalitieakkoord. Vakbonden verzetten zich tegen de te late verhoging, tegen de veel te lage verhoging en tegen het doorsnijden van de koppeling met de AOW. Het is zaak dat de kamers de regering corrigeren. Zo niet dan is het brandstof op de onvrede veroorzaakt door het steeds negeren van werknemersbelangen door kabinetten Rutte.

Anne van Dijk,
Drachten kaderlid FNV waaronder Ledenparlement FNV-sector senioren

Afbeelding
(video) Zijn dit de toekomstige bruggenbouwers, bouwvakkers of automonteurs van Friesland? Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Dubbelconcert door vocal groups Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Quatrebras van donderdag 30 maart 09.00 uur tot en met zondag 2 april 17.00 uur afgesloten Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Museum Dokkum viert 60-jarig jubileum in Admiraliteitshuis Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Fiets mee over Friese klinkerwegen Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Fondsenforum voor de Friese Mienskip Algemeen 29 mrt., 09:30
Afbeelding
(video) Het Veenhoop Festival is een feest voor alle generaties Algemeen 29 mrt., 08:30
Afbeelding
(video) In klassieke vervoering: muzieklezing Rachmaninov Algemeen 29 mrt., 07:30
Afbeelding
College van Dantumadiel stelt voor energietoeslag uit te breiden Algemeen 28 mrt., 19:19
Afbeelding
Open Huis met Grote Opruiming in Hallum Algemeen 28 mrt., 16:00
Afbeelding
Bij nieuwe opleiding Sustainable Hospitality Management in Drachten draait alles om duurzaamheid! Algemeen 28 mrt., 15:43
Afbeelding
Beauty in British music Algemeen 28 mrt., 15:00
Afbeelding
Houd inbrekers buiten met veilige sloten van DHZ Hoekstra Algemeen 28 mrt., 14:00