Vliegveld Drachten: open dag in juni 2018.
Vliegveld Drachten: open dag in juni 2018. Foto: Jelle Jeensma

Extra subsidie voor Vliegveld Drachten

Algemeen

In plaats van ruim elfduizend euro, krijgt Stichting Vliegveld Drachten over 2021 bijna 44.000 euro subsidie van de gemeente Smallingerland. Dit vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen (de kosten gingen door, de inkomsten waren geringer; red.) Dit hebben de wethouders van de gemeente besloten, zonder burgemeester Jan Rijpstra.

Dit laatste omdat de burgemeester, ‘uit hoofde van zijn functie’ voorzitter is van deze stichting. Vandaar de opmerking in de korte samenvatting van het collegebesluit: ‘De burgemeester heeft zich onthouden van beraadslaging en besluitvorming.’

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier (ruimtelijke ordening) zegt dat hij bewust heeft geregeld, zelf geen deel meer uit te maken van het bestuur van de stichting die het vliegveld exploiteert. “Je moet voorkomen dat je brieven aan jezelf moet schrijven. Daarom dient volgens mij de burgemeester ook geen deel van dit vliegveld-bestuur uit te maken. Maar dit moet juridisch nog geregeld worden.”

Extra kosten gedekt

De gemeente maakt voor de dekking van de extra kosten gebruik van rijksgelden in verband met de coronamaatregelen, maar ook van het subsidie-overschot voor het vliegveld over de jaren 2016 - 2020 (in totaal ruim 12.000 euro).

Toekomstplan wellicht in januari 2022

De wethouder verwacht in januari 2022 een voorstel naar de gemeenteraad te kunnen sturen over de toekomst van het vliegveld bij Drachten (pal oostelijk van de Wâldwei). Hij probeert met alle belangen die aan het vliegveld verbonden zijn, rekening te houden. De wethouder verwijst ook naar het voorstel van de ELP-fractie in de gemeenteraad van Smallingerland, om woningbouw op (een deel van) het vliegveld mogelijk te maken, zonder overigens te zeggen dat hij aan dit voorstel tegemoet wil komen.

Afbeelding
Oude Rabobank officieel omgedoopt tot gezondheidscentrum De Bank Burgum Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
Vwo-leerlinge Marije Reitsema van het Lauwers College Buitenpost alleswinnaar van de Klassieke Olympiaden Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
Officiële opening Ruurd Wiersma Museum uitgesteld Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Fietspad over Afsluitdijk 2 juli open voor Waddentocht De Luchtfietsers Algemeen 5 uur geleden
Afbeelding
Vorig jaar 13% meer boetes in Friesland voor rijden onder invloed Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Afvalparade tijdens Grote Rekendag Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
(video) Zijn dit de toekomstige bruggenbouwers, bouwvakkers of automonteurs van Friesland? Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Dubbelconcert door vocal groups Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Quatrebras van donderdag 30 maart 09.00 uur tot en met zondag 2 april 17.00 uur afgesloten Algemeen gisteren
Afbeelding
Museum Dokkum viert 60-jarig jubileum in Admiraliteitshuis Algemeen gisteren
Afbeelding
Fiets mee over Friese klinkerwegen Algemeen 29 mrt., 13:00
Afbeelding
Fondsenforum voor de Friese Mienskip Algemeen 29 mrt., 09:30
Afbeelding
(video) Het Veenhoop Festival is een feest voor alle generaties Algemeen 29 mrt., 08:30