Het rode symbool betreft 'Swimplak Eastermar' in de zuidhoek van de Burgumer Mar. Het betekent: Negatief zwemadvies, (vanaf 01-05-2021 tot 01-10-2021)Zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Het rode symbool betreft 'Swimplak Eastermar' in de zuidhoek van de Burgumer Mar. Het betekent: Negatief zwemadvies, (vanaf 01-05-2021 tot 01-10-2021)Zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten. Foto: Printscreen www.zwemwater.nl

Wat is oorzaak slechte zwemwaterkwaliteit bij Eastermar?

Algemeen

Waarom heeft de zwemwaterkwaliteit in de Burgumer Mar bij Eastermar nog steeds de waarschuwingskleur oranje? Dat vraagt algemeen bestuurslid Yde Dijkstra (FNP) van Wetterskip Fryslân aan het dagelijks bestuur van dat waterschap.

“It offisjele swimplak by Eastermar stiet noch hieltyd mei in oranje warskôging op de swimwetterkwaliteitskaart www.zwemwater.nl. Fan’t simmer stie it sels lange tiid op read fanwege de minne wetterkwaliteit. Der is hieltyd wer sprake fan blaualch en skealike baktearjes yn it wetter.”, constateert Dijkstra.

“It hiele trajekt Drachten-Kûkherne”

“De minne wetterkwaliteit spilet net allinnich by Eastermar, mar eins op it hiele trajekt Drachten-Peinder Feart-De Leien-Lits-Burgumer Mar-Kûkhernsterfeart. De FNP kriget sinjalen út de mienskip oer de mooglike oersaken en oanpak fan it probleem. It Wetterskip is dwaande mei natuerfreonlike wâlskanten, it loazen fan smoarch wetter troch de rekreaasjefeart is ferbean en der binne ôfspraken makke oer it stop setten fan loazingen troch de profesjonele rûnfeartboaten. Fraach is oft dit no allegearre genôch helpe sil”, licht Dijkstra toe.

Hij wil weten of er sinds onderzoek door de Wageningen Universiteit in 2018 nieuwe wetenschappelijke inzichten bij kwamen. Ondiep water, hogere temperaturen en beperkte doorstroming zouden bepalende factoren zijn, als er meststoffen bij komen.

“Analyse needsaaklik” 

Dat roept de vraag op waar die meststoffen vandaan komen. Vandaar dat de FNP-fractie aan het dagelijks bestuur van het waterschap vraagt om een nadere analyse van wat er aan de hand is, gebaseerd op feiten en metingen. “Wat kinne wy fan it Wetterskip, al of net mei de gemeente Tytsjerksteradiel, noch oan aksjes ferwachtsje om de kwaliteit fan it swimwetter te ferbetterjen?”

Zie ook: Vind een zwemplek | Zwemwater.nl 

Afbeelding
Oude Rabobank officieel omgedoopt tot gezondheidscentrum De Bank Burgum Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Vwo-leerlinge Marije Reitsema van het Lauwers College Buitenpost alleswinnaar van de Klassieke Olympiaden Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Officiële opening Ruurd Wiersma Museum uitgesteld Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Fietspad over Afsluitdijk 2 juli open voor Waddentocht De Luchtfietsers Algemeen 5 uur geleden
Afbeelding
Vorig jaar 13% meer boetes in Friesland voor rijden onder invloed Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Afvalparade tijdens Grote Rekendag Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
(video) Zijn dit de toekomstige bruggenbouwers, bouwvakkers of automonteurs van Friesland? Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Dubbelconcert door vocal groups Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Quatrebras van donderdag 30 maart 09.00 uur tot en met zondag 2 april 17.00 uur afgesloten Algemeen gisteren
Afbeelding
Museum Dokkum viert 60-jarig jubileum in Admiraliteitshuis Algemeen gisteren
Afbeelding
Fiets mee over Friese klinkerwegen Algemeen 29 mrt., 13:00
Afbeelding
Fondsenforum voor de Friese Mienskip Algemeen 29 mrt., 09:30
Afbeelding
(video) Het Veenhoop Festival is een feest voor alle generaties Algemeen 29 mrt., 08:30