Afbeelding
Foto: Provinsje Fryslân

Zichtbaar Fries voor stimuleren taalgebruik

Algemeen

Het Fries moet meer en duidelijker te zien zijn in het dagelijkse leven. Daarom komt de provincie Fryslân met een plan om de zichtbaarheid van de Friese taal te vergroten. De provincie wil in samenwerking met het Rijk zorgen dat er meer Fries gebruikt wordt. Bijvoorbeeld als het gaat om wegwijzers in de openbare ruimte, communicatie met overheden of het gebruik van het Fries bij bedrijven.

De provincie is als taalbrenger verantwoordelijk voor het borgen en bevorderen van de Friese taal. In de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) hebben het Rijk en de provincie daar afspraken over gemaakt. Met het plan Fanselssprekkend Frysk willen ze daar aan bijdragen. Centraal in het plan staat het verleiden tot het gebruik van het Fries. De provincie wil gemeenten, organisaties en ondernemers op een positieve wijze stimuleren.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “It Frysk moat in fanselssprekkend plak krije yn it iepenbiere libben yn Fryslân. Us Fryske taal sichtber meitsje hat in krêftige útwurking wat it legitimearjen fan in taal oangiet, en sa ek op de taalhâlding fan minsken. As jo it Frysk oeral sjogge, dan sille jo it Frysk ek gauris brûke”.

Het goede voorbeeld

De provincie wil zelf het goede voorbeeld geven. Het Fries moet volledig en functioneel zichtbaar worden in zowel de interne als externe communicatie. De provincie zal de Friese taal een meer vooraanstaande plek geven in het personeelsbeleid, digitale communicatie en de eigen publieke ruimte. De provincie gaat in overleg met het Rijk over de landelijke overheidscampagnes. Inzet is dat campagnes die Fryslân raken op zijn minst tweetalig zijn. De Friese versie moet dan ook tegelijk beschikbaar komen met de Nederlandse versie.

Afbeelding
Haarknippen voor beginners in Feanwâlden Algemeen 5 uur geleden
Afbeelding
(video) Meld je nu in Tytsjerksteradiel aan voor Gigasnel glasvezel Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Leerlingen CSG Liudger Drachten winnen prijs beste design scholenchallenge Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Mede wegens hoge gasprijs, al het groen uit de Verkooptuin van De Kruidhof met 50% korting. Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Dicky de Haan wint met één punt verschil Iepen Kampioenskip Ielrikjen Earnewâld Algemeen 26 sep, 11:36
Afbeelding
Notaris trekt nieuwe lotnummers voor komende voorstellingen in theater De Colle Algemeen 26 sep, 11:31
Afbeelding
Honderden belangstellenden bij opening Mienskipshûs De Kjellingen en Gezondheidsmarkt Vitamine Ea in Eastermar Algemeen 26 sep, 10:43
Afbeelding
Omgevallen transformator blijft nog weken liggen Algemeen 26 sep, 09:29
Afbeelding
Deze blauwe banen schieten in Friesland als ‘padelstoelen’ uit de grond Algemeen 25 sep, 19:15
Afbeelding
Nipt verlies Broekster Boys bij Pelikaan S: 3-2 Algemeen 25 sep, 19:07
Afbeelding
Voetballers van VV Kollum starten competitie met zege op Zuidhorn Algemeen 25 sep, 19:00
Afbeelding
Eindsprint van korfballers KV De Granaet net niet genoeg Algemeen 25 sep, 18:50
Afbeelding
Buitenpost verliest geflatteerd van Genemuiden Algemeen 25 sep, 18:41