Zes van de tien leden van de Energiecoöperatie Burgum voor het weiland waar ze - tot de bomen op de achtergrond - zonnepanelen willen plaatsen.
Zes van de tien leden van de Energiecoöperatie Burgum voor het weiland waar ze - tot de bomen op de achtergrond - zonnepanelen willen plaatsen. Foto: Actief Media

Burgumers: “Zonnepanelen bij centrale”

Algemeen

BURGUM - Een weiland noordelijk van de huidige energiecentrale bij Burgum is geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat is de stelling van de Energiecoöperatie Burgum (ECB).

Het gaat om een terrein van twaalf hectare dat de coöperatie op het oog heeft: deels van energiebedrijf Engie en deels van een veehouder, die dit weiland wel wil verpachten, volgens de coöperatie. Engie heeft de ECB beloofd de stroom van de zonnepanelen aan te sluiten op de centrale.

De ECB streeft er naar dat de coöperatie voor minimaal vijftig procent eigenaar wordt van de zonnepanelen. De grond blijft eigendom van Engie, c.q. de veehouder. Maar de gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân zullen ook moeten instemmen. Er is een wijziging nodig van het bestemmingsplan. De gemeenteraad bespreekt de duurzame energieplannen waarschijnlijk in januari.

De ECB is in 2020 opgericht door een groep Burgumers die duurzaamheid op de kaart willen zetten in Burgum en omgeving. Volgens de groep is naast het plaatsen van zonnepanelen op daken ook het plaatsen van zonnepanelen in een weiland nodig om de klimaatdoelstelling van de gemeente te halen. De ECB ziet weinig geschikte terreinen bij Burgum voor het plaatsen van zonnepanelen. "Om maklik op it stroomnet komme te kinnen, binne der yn Tytsjerksteradiel eins mar twa gaadlike lokaasjes: by de sintrale by Burgum of by it trafostasjon by Lytse Geast. Dan hat 'Burgum' ús foarkar", zegt ECB-voorzitter Piet Bruining.

Op de foto v.l.n.r.: Teakele Bijlsma, Ype van Kammen, Eeuwe Hoekstra, Arjen Bootsma, Piet Bruining en Rients Wartena. Afwezig: Rechine van der Hoek, Sietze Vlietstra, Alfred van der Land en Hans van der Kolk.

Afbeelding
31 Friese boerderijdaken worden gerestaureerd Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Piet Adema uit de Wilgen nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Politiek 14 uur geleden
Afbeelding
Molen De Hoop in Dokkum voorlopig ‘peperbus’ Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Veel bezoekers bij feestelijke opening zwembad De Kûpe Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Clubliefde brengt Oene Douwe Koopmans naar trainerschap Buitenpost 3 Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Jikke van den Beukel – Scheffer uit Burgum: blind, maar toch 900 kilometer gefietst Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Anouska Koster sluit koersseizoen af met twee eerste plaatsen Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Earste repetysje Nij Talint Orkest grut súkses Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Jongeren aan de slag met hun talent en ontwikkeling Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Kunstkring Hardegarijp organiseert concert op Fogelsangh State Cultuur 18 uur geleden
Afbeelding
Rijkssubsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Bijeenkomst Noordermannen Buitenpost Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Plichtmatige overwinning TFS / DOW / Wêz Handich Algemeen 19 uur geleden