<p>Verpleeghuis De Waadwente in Dokkum</p>

Verpleeghuis De Waadwente in Dokkum

(Foto: Ingezonden)

Verpleeghuis De Waadwente in Dokkum is er voor Dokkum én omstreken

DOKKUM - Verpleeghuis De Waadwente staat in Dokkum, maar is niet alleen vóór Dokkum. De Waadwente biedt verschillende vormen van zorg, behandeling en ondersteuning, waardoor het voor een brede doelgroep in de regio interessant kan zijn om eens te horen wat De Waadwente voor hen kan betekenen.

Behandeling en ondersteuning

Sinds ZuidOostZorg in 2015 De Waadwente onder haar hoede nam, heeft De Waadwente een flinke transformatie ondergaan. Nog steeds is De Waadwente als enige verpleeghuis in Dokkum een vaste waarde voor de regio, maar het palet aan zorgdiensten binnen De Waadwente is veel breder geworden dan vroeger. “Vroeger kwamen in De Waadwente alleen mensen die 24/7 zorg nodig hadden”, zegt Silvia Boonstra, locatiemanager van De Waadwente. “Tegenwoordig bieden we, naast die intensieve zorg, ook veel meer vormen van behandeling en ondersteuning voor mensen met hele andere zorgvragen.”

Kracht: vele verschillende disciplines

Als voorbeeld noemt Boonstra de psycholoog, die als onderdeel van het behandelteam binnen De Waadwente ook bereikbaar is voor wie niet in De Waadwente woont. Wanneer iemand bijvoorbeeld kampt met een depressie, of geheugenproblemen, kan een behandeling bij de psycholoog van waarde zijn. “Ons behandelteam staat ten dienste van de regio”, zegt Boonstra. “De fysiotherapeut, de ergotherapeut, de muziektherapeut, de psycholoog, allemaal hebben ze een vakgebied dat kan worden ingezet bínnen De Waadwente, maar zeker ook voor mensen van buiten. De kracht van De Waadwente zit hem daarbij in het feit dat we zoveel verschillende disciplines in huis hebben: soms komt iemand met een zorgvraag bij de ene professional, maar blijkt de beste oplossing bij een andere discipline te liggen. Dan is het fijn dat er zo breed en samen naar een zorgvraag wordt gekeken, want anders was dat wellicht over het hoofd gezien.”

Regiofunctie steeds belangrijker

Door het brede aanbod heeft De Waadwente de afgelopen jaren een andere rol gekregen binnen de regio Noordoost Fryslân. Na de recente verbouwing straalt De Waadwente die ambitie bij binnenkomst ook uit: dit is een modern verpleeghuis voor een brede doelgroep. “De Waadwente heeft de bakens verzet: het gaat in een modern verpleeghuis niet alleen meer om wonen, het gaat ook om het ondersteunen van hen die langer thuis willen blijven wonen”, zegt Boonstra. “Dat is een heel andere focus, maar gezien de ontwikkelingen in de zorg is dat waar we als maatschappij behoefte aan hebben. En, belangrijker: ook als oudere. Want wie wil er nou niet thuis blijven wonen zolang dat kan? Vanuit De Waadwente kunnen wij daarbij ondersteunen.”

Bent u geïnteresseerd in wat De Waadwente voor u kan betekenen? Of heeft u een zorg- of ondersteuningsvraag waarin De Waadwente mogelijk kan ondersteunen? Neem dan contact op met het Informatie- en Adviescentrum van ZuidOostZorg via 0800-5717171 (gratis) of mail naar advies@zuidoostzorg.nl.

Meer berichten