Een voorbeeld van een kleine windturbine, met houten wieken en windblad.
Een voorbeeld van een kleine windturbine, met houten wieken en windblad. (Foto: Actief Media)

"Kleine windturbines toestaan" in divers tempo

BUITENPOST / BURGUM - De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken er allebei aan, kleine windturbines bij boeren toe te staan. De bestemmingsplannen buitengebied geven die mogelijkheden nu nog niet. Procedureel zijn er verschillende oplossingen mogelijk, melden beide colleges.

In de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel wordt donderdag 19 november een voorstel van b. en w. besproken. Het college streeft naar een goedkopere en snellere vergunningprocedure. Het gaat om aanpassing van het gemeentelijk aan het vernieuwde provinciaal beleid. Dit maakt het mogelijk dat boeren per bedrijf maximaal drie kleine windturbines plaatsen, met een masthoogte van hooguit 15 meter, met een maximum vermogen dat gericht is op de energiebehoefte van het bedrijf, zorgvuldig ingepast in het landschap. Ook moeten de mogelijkheden om te voorzien in de eigen energiebehoefte met zonnepanelen zijn verkend.

“In de top staan”

Tytsjerksteradiel streeft er naar, aan het eind van 2022 “in de top te staan” van meest duurzame gemeente en in 2040 ‘energieneutraal’ te zijn. In Achtkarspelen wil het college de soortgelijke, verkorte en goedkopere vergunningprocedure toepassen. Dan hoeft niet te worden gewacht op aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied. Een nadeel is dat een tijdelijke vergunning geldt voor hooguit tien jaar. Maar de procedure zelf duurt acht weken en kost ‘slechts’ 330 euro een legeskosten. De lange procedure neemt tot vier maanden in beslag en kost 2.500 euro.

Als het bestemmingsplan buitengebied is aangepast, kan een definitieve vergunning worden aangevraagd: dat neemt opnieuw vier weken en kost nogmaals 330 euro.

Meer berichten