Het dorp Ternaard is net als de Friese overheden tegen nieuwe gaswinning.
Het dorp Ternaard is net als de Friese overheden tegen nieuwe gaswinning. (Foto: Actief Media)

Voorwaardelijk "zestig miljoen euro" voor gas

TERNAARD / DEN HAAG / DOKKUM - Minister Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken) heeft woord gehouden, door het Fries Bestuurlijk Overleg over gaswinning voor 1 november een brief te sturen over de financiering van het 'Gebiedsfonds Gaswinning Ternaard'. Daarin beschrijft hij dat de maximaal zestig miljoen euro voor dat fonds alleen onder bepaalde voorwaarden wordt betaald.

De gemeente Noardeast-Fryslân ziet de brief als "een mooi resultaat in een constructieve samenwerking." De gemeente blijft overigens, net als de overige Friese overheden (gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân) tegen nieuwe gaswinning uit de Friese bodem. Maar het is het kabinet, c.q. de minister van Economische Zaken, dat wat dit betreft het laatste woord heeft.

De maximaal zestig miljoen euro voor het Gebiedsfonds wordt alleen uitgekeerd als er ook "economisch rendabel" gas kan worden gewonnen. De NAM verwacht tussen de één miljard en 7,6 miljard kubieke meter gas te kunnen winnen vanonder de Waddenzee, met een winput vanaf de vaste wal bij Ternaard. De minister schrijft "dat ik positief sta tegenover het mogelijk maken van de ruimtelijke inpassing die nodig is om de winning bij Ternaard te kunnen realiseren".

Hij wil er bovendien voor zorgen "dat er besluiten worden genomen door de bevoegde gezagen op de overige vergunningen die nodig zijn voor de winning bij Ternaard."

Mocht de gaswinning binnen tien jaar worden beëindigd, dan wordt ook het betalen aan het Gebiedsfonds beëindigd. "De tien productiejaren" hoeven niet aaneensluitend te zijn, de productietijd kan duren tot 2036. De minister gaat uit van een "positief vervolg" op het Gebiedsproces.

Meer berichten