<p>&#39;Artistieke impressie&#39; van de Nije Westermar van architectenbureau Alynia.</p>

'Artistieke impressie' van de Nije Westermar van architectenbureau Alynia.

(Foto: Ingezonden)

Raad: snel convenant sport en horeca

BURGUM - Er moet zo snel mogelijk een convenant komen tussen de sportverenigingen en de commerciële horeca in Tytsjerksteradiel. Liefst nog vóór de gemeenteraad een besluit neemt over aanpassing van de 'drank- en horecaverordening' en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Daar drong een groot deel van de gemeenteraad donderdag bij burgemeester Jeroen Gebben op aan. Aanleiding is de nieuwe sporthal De Nije Westermar in Burgum, waar een 'sportcafé, sportkantine, dan wel húskeamer' ingebouwd is. Maar de burgemeester beloofde niet dat het convenant voor 19 november klaar is, als de raad de betreffende verordeningen op de agenda heeft. "Ik tink dat it noch twa oant trije moanne yn beslach nimt, foardat it konvenant der leit en tekene is", schatte Gebben. "It is net ienfâldich, mar wy binne op de goeie wei."

Vooral fractievoorzitter Douwe Hooiijenga van de ChristenUnie vindt dat de betreffende verordeningen eigenlijk niet gewijzigd kunnen worden, zolang er geen convenant is. Gebben leek bereid die wijzigingen uit te stellen. Hij gaf ruiterlijk toe dat de voorbereiding geen schoonheidsprijs verdient. "Wy binne der te let mei begûn."

Maar hij wees er ook op dat de raad zelf had aangedrongen op een 'brede sportvoorziening', met veel mogelijkheden voor maatschappelijke activiteiten, ook al hoeft dat niet per se voor FC Burgum, de exploitant van de sporthal. Berber van Zandbergen (GL) merkte op dat sportkantines voorlopig dicht blijven vanwege het coronavirus. Oftewel: er is nog wel even tijd.

Meer berichten