<p>Oppositie-overleg - met mondkapjes - in &eacute;&eacute;n van de langdurige<br>schorsingen.</p>

Oppositie-overleg - met mondkapjes - in één van de langdurige
schorsingen.

(Foto: Actief Media)

Spoeddebat 'FC Burgum' stapelt wrevel in raad op

BURGUM - In De Ikker in Burgum liepen de emoties hoog op, donderdag in de raadsvergadering van Tytsjerksteradiel. Het ging nogmaals over de samenwerking tussen b. en w. en FC Burgum.

Laat op de avond kwam er een motie van wantrouwen van vier oppositiefracties tegen het college, die werd verworpen door de coalitiepartijen: 8 voor, 13 tegen. De verwijten van GroenLinks, PvdA, VVD en Partij voor de Boeren waren: de informatie aan de raad was te laat en was (deels) onjuist. Dat laatste vond vooral VVD-er Sjaak Hoekstra. Dat het college de sportkantine in de Nije Westermar aan FC Burgum wou verkopen, maar dit niet (ruim) van tevoren met de raad deelde, zat de vier oppositiefracties hoog.

Wethouder Gelbrig Hoekstra (CDA) erkende dat er fouten zijn gemaakt, maar vond bovenal dat er een mooi resultaat is behaald. Ze kreeg veel bijval van de coalitiepartijen CDA, FNP en ChristenUnie. Die benadrukten dat de nieuwe sporthal binnen het afgesproken budget en binnen de geplande tijd gebouwd is. "Wy binne der grutsk op!" zei FNP-er Piet Reitsma.
Hij had VVD-er Sjaak Hoekstra gevraagd z'n woorden van 16 september over Gelbrig Hoekstra terug te nemen. Die had toen - met vragen - gesuggereerd dat de wethouder bewust sport en ruimtelijke ordening in haar takenpakket wilde, om zo de Burgumer voetbalclub BCV (nu FC Burgum) te kunnen blijven steunen. Dat had ze als hoofdsponsor (als directeur-aandeelhouder van Hoekstra Suwâld BV) immers ook gedaan, stelde Sjaak Hoekstra.

FNP-er Reitsma vroeg hem z'n woorden terug te nemen. Dat weigerde het VVD-raadslid. "Dan krije jo fan my in reade kaart!" zei Reitsma. CDA-woordvoerder Gert van der Meijden was "er klaar mee", dat vier oppositiepartijen bleven doorgaan over de integriteit van de wethouder.

Meer berichten