De uitreiking van het vignet Gezonde School aan It Heechhôf.
De uitreiking van het vignet Gezonde School aan It Heechhôf. (Foto: Ingezonden)

Speciaal Basisonderwijs It Heechhôf is gezond

DRACHTEN - Speciaal Basisonderwijs It Heechhôf in Drachten heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat SBO it Heechhôf zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. SBO It Heechhôf is trots op dit behaalde resultaat.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt SBO it Heechhôf voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

De school heeft speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden. Juli 2018 heeft de school het predicaat ´Vreedzame School´ gekregen. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Daarna heeft de school zich verder ontwikkeld en voor de zomervakantie 2020 het vignet 'Gezonde school' aangevraagd op het thema Welbevinden. "Omdat we een school zijn voor speciaal basisonderwijs is sociaal gedrag, democratisch burgerschap en welbevinden een belangrijk item voor onze leerlingen."

Op donderdag 24 september om kwamen burgemeester Jan Rijpstra en wethouder Bert Westerink van de gemeente Smallingerland het vignet van de Gezonde school uitreiken aan de leerlingen en het personeel. Mevrouw Van der Valk van de GGD kwam de vlag uitreiken aan de school. De leerlingenraad heeft deze in ontvangst genomen. 

Directeur Janet van der Heide is trots om een Gezonde School te zijn. “We zijn blij dat we vanaf nu een Gezonde school zijn en willen dit ook aan iedereen laten weten. We zijn ondertussen gestart met het onderzoeken of we op meerdere onderdelen een vignet van de Gezonde school kunnen behalen”. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Meer berichten