De gehuldigde jubilarissen van 'Jubilate Deo'.
De gehuldigde jubilarissen van 'Jubilate Deo'. (Foto: Ingezonden)

'Jubilate Deo' Driezum-Wâlterswâld bestaat 50 jaar

DRIEZUM/WALTERSWLAD - Op 5 januari 2020 was het 50 jaar geleden dat Christelijk Gemengd koor 'Jubilate Deo' werd opgericht. Een bijzonder feit is wel dat één van de oprichters, de heer H. van der Valk, nu nog steeds zijn muzikale zangtalent inbrengt. 

Het koor mocht veel mooie en bijzondere momenten beleven, zoals het behalen van prijzen en bekers op concoursen en het verzorgen van optredens in kerken en verpleeghuizen. Tevens werd deelgenomen aan festivals en korendagen. Om dit heuglijk gebeuren te vieren hoopten zij op 28 maart een jubileumuitvoering te geven in de Gereformeerde Kerk aan de Foarwei in Wâlterswâld onder leiding van Baukje Bosch. Maar door corona kon dat helaas niet doorgaan.

Het koor bestaat momenteel uit 30 trouwe leden, waarvan maar liefst vijf leden vanaf het eerste uur al lid zijn. Tijdens de uitvoering zouden zij hiervoor een onderscheiding ontvangen. Dat kon dus ook niet, maar op 28 september zijn de koorleden bij elkaar geweest in dorpshuis De Nije Warf en zijn ze gehuldigd en benoemd tot erelid. 

"We hebben ervoor gekozen om niet op 1,5 meter te gaan repeteren en hopen dat we volgend jaar weer samen kunnen zingen.

Onze wens is dat deze mooie vereniging in de dorpen Driezum en Wâlterswâld e.o. nog vele jaren zal mogen bestaan en daarbij haar naam, jubelen en zingen voor God, alle eer mag aandoen, want zingen is biddend geloven en maakt rijk."

Meer berichten