<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Vier betrokkenen bij het weiland aan de Kûkhernewei waar de
zonnepanelen zouden komen te staan. (Namen in het artikel).
Vier betrokkenen bij het weiland aan de Kûkhernewei waar de zonnepanelen zouden komen te staan. (Namen in het artikel). Foto: Ingezonden (Nanne Nicolai

Nog geen zonnepark in Feanwâlden

FEANWALDEN – Het geplande zonnepark aan de Kûkhernewei in Feanwâlden gaat voorlopig niet door. Het netwerkbedrijf Liander heeft te weinig transportcapaciteit voor twee MW stroom. Als de productie beperkt wordt tot 1,5 MW, kan het wel, maar dan kan het niet uit voor de Energie Coöperatie
Feanwâlden (ECF).

Mogelijk zal de ECF in de toekomst de plannen nog eens onder de loep nemen, opdat het zonnepark alsnog kan worden gerealiseerd. De ECF had het oog laten vallen op een strook weiland langs het spoor en aan de Kûkhernewei. Deze grond is eigendom van de gemeente Dantumadiel, die aan realisatie van het plan wil meewerken. Op 25 maart 2019 zijn de plannen besproken met omwonenden tijdens een informatieavond. Daarna is het businessplan verder uitgewerkt.

"Tige spitich"

Wethouder Gerben Wiersma vindt het erg jammer dat dit initiatief nu niet door kan gaan: “Frijwilligers út Feanwâlden hawwe in soad enerzjy en tiid stutsen yn dit projekt. Tige spitich dat it no om 'e nocht liket te wêzen, omt it netwurk it net mear oan kin. Sa sil de duorsumensopjefte (dêr’t wy foar steane) fansels nea slagje."
ECF hoopt de draad weer op te kunnen pakken zodra het net de capaciteit van het zonnepark aan kan. Er is nog geen zicht op wanneer dat zou kunnen zijn.

De Energie Coöperatie Feanwâlden i.o. bestaat uit een groep vrijwilligers die in 2019 is gestart met het initiatief voor een zonnepark aan de Kûkhernewei. Twee van hen staan op bijgaande foto, als tweede en derde van links: Jan Dirk de Boer en Rob Blanken. Geheel links adviseur Anke van Hijum, geheel rechts wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel. De groep zet de activiteiten voort onder de vlag van de al langer bestaande Vereniging LEF (Leefbaar Energie Feanwâlden).


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>