Hans Helmholt met zijn steun en toeverlaat Lutske.
Hans Helmholt met zijn steun en toeverlaat Lutske. (Foto: Actief Media)

Hans Helmholt is 25 jaar voorzitter van de Ljeppersklup Burgum

BURGUM - Woensdagavond werd tijdens de ledenvergadering van de Ljeppersklup Burgum voorzitter Hans Helmholt in het zonnetje gezet, omdat hij al 25 jaar voorzitter is van de fierljepvereniging.

Helmholt vroeg zich aan het begin van de vergadering al af waarom er iemand van Weekblad Actief aanwezig was. Hij was helemaal verrast toen zijn vrouw Lutske 'zijn' vergadering ineens onderbrak. Hierna droeg penningmeester Gerrit Veenstra een gedicht voor waarin hij terugblikte op de afgelopen 25 jaar. Als aandenken kreeg Helmholt een getekende karikatuur van zichzelf klimmend in een polsstok. De zonen van de voorzitter waren ook bij de ledenvergadering, want er stond een bijzondere bestuurswissel op het programma. Zoon Thomas droeg het stokje over aan zijn broer Bart, die ook al erelid van de ljeppersklup is. Daarnaast werd bekendgemaakt dat Johanna Haanstra Jellie van der Meulen opvolgt. Hans Helmholt blijft nog wel even voorzitter, weet zijn echtgenote: "It is syn winkeltsje. En sa't hy al sei: 'Ik kin net delegearje'. Hy kin it sels it bêste."

Helmholt vertelt de dag na de vergadering dat hij zich er niet van bewust was dat hij al zolang bij de club aan het roer staat. "In het voorjaar was er een item op televisie, waarin gevraagd werd hoe lang ik voorzitter ben. Toen schatte ik het op een jaar of 15. Wij zijn toen nog eens aan het rekenen gegaan en kwamen tot de ontdekking dat het misschien zelfs wel 25 jaar zou kunnen zijn." Gerrit Veenstra was daarna stiekem in de archieven gedoken en vond een KVK-uittreksel waaruit inderdaad bleek dat er voor Helmholt een jubileum aan zat te komen. Dat moest wel gevierd worden.

Toen de familie Helmholt in 1985 in Burgum neerstreek, was er nog niet een actieve fierljepvereniging. Via een fierljeppende neef kwam Helmholt een keer bij de schans in Buitenpost terecht. Daar werd hij aangesproken door Bjinse Wolters. "Hij zei tegen mij: 'Is dat fierljeppen niet iets voor jouw oudste zoon?'" Beide zonen bleken echter veel talent te hebben. Het idee ontstond om nieuw leven te blazen in de Ljeppersklup Burgum. "Wij hebben met zijn allen de schouders eronder gezet", zegt Helmholt. "Voor het NK in 1998 renoveerden wij de schansen. In de jaren daarna hebben wij een clubgebouw met toiletvoorzieningen gebouwd, want je kon eerst niet eens douchen na de wedstrijd." Ljeppersklup Burgum groeide uit tot een bloeiende vereniging. In 2018 werden er nieuwe schansen en een nieuwe jeugdaccommodatie gebouwd. "Heel veel vrijwilligers hebben meegeholpen", zegt Helmholt. Want er zijn altijd genoeg vrijwilligers beschikbaar, weet hij. Bestuursleden zijn lastiger te vinden, al wijt de voorzitter dat ook deels aan zichzelf. "Lutske heeft gelijk. Ik kan heel slecht delegeren. Dan denk ik: 'Voordat ik iemand gevonden heb, heb ik het zelf al drie keer gedaan." Het leidt ertoe dat Helmholt wekelijks vele uren op het sportpark is. Hierdoor durven weinig mensen in zijn voetsporen te treden.

Helmholt is niet bang dat hij achter de geraniums belandt, wanneer er een opvolger voor hem is. Hij is penningmeester en notulist bij de Nederlandse Fierljep Bond en zet zich in voor VluchtelingenWerk, waar hij onder andere statushouders begeleidt. Daarnaast helpt hij in de herfst en winter mee om de tennisbaan te onderhouden.

Meer berichten