<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Een toekomstbeeld van Holwerd aan Zee.
Een toekomstbeeld van Holwerd aan Zee. (Foto: )

Holwerd aan Zee stukje dichter bij realisatie

HOLWRD - De stuurgroep Holwerd aan Zee heeft op 21 september ingestemd met de aankoop van twee stukken grond van 14 en 18 hectare. Deze gronden zijn deels nodig voor het realiseren van het getijdemeer en kunnen deels ingezet worden als ruilgrond bij kavelruil. Hiermee is het project Holwerd aan Zee weer een belangrijke stap dichter bij realisatie. 

Gelijktijdig begint deze week het grondonderzoek bij Holwerd aan Zee. Op het toekomstige traject van de vaargeul en getijdemeer doet men via diepe grondboringen onderzoek naar milieu-hygiënische kwaliteit, de kwaliteit van het materiaal en de bodemopbouw. Ook vindt er archeologisch onderzoek plaats. 

Uniek in Nederland 
Bij Holwerd aan Zee is het plan om een doorbraak in de zeedijk te maken waarmee de verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland hersteld wordt. Dit betekent niet alleen een economische kans voor het dorp en de héle regio, maar ook een ecologische kans. Onder andere voor de kwelders, de wadvogels, migrerende vissen en alle andere soorten die baat hebben bij meer variatie in de kwelders, brakke zones en een natuurlijke zoet-zout overgang.

Intentieovereenkomst
Op 16 december 2019 hebben de Stichting Holwerd aan Zee, provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en Vogelbescherming Nederland (mede namens It Fryske Gea, de Waddenvereniging en Staatsbosbeheer) een intentieovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomst hebben zij gezamenlijk de intentie uitgesproken om te komen tot realisatie van fase II van het project Holwerd aan Zee. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>