Foto:

De Nespelpartij in NEF

NES - De Nespelpartij, de laatste kaatspartij van dit seizoen, werd afgelopen zaterdag gespeeld met zowel een kleine als een grote bal. Bij de 'lytse bal' waren 4 parturen en bij de 'grutte bal' 6 parturen. Ondanks de nodige maatregelen was het een gezellige en goedbezochte middag.

De prijzen bij de 'lytse bal' klasse:

1ste: Annemarie de Vries, Pieter Siebe Cuperus.

2de: Aletta Keegstra, Johan de Vries, Rients van Dijk.

Prijzen 'grutte bal' klasse:

1ste: Sjoerd Vlasman, Isabella Sijtsma, Anna Sijtsma.

2de: Jappie de Vries, Tineke Pauzenga, Petra Aardema.

3de: Doutzen Hofstede, Hester Torensma.

Graag tot ziens in het nieuwe kaatsseizoen!

Meer berichten