<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Met een bijdrage van stichting Leergeld Friesland-Oost is het voor elk kind mogelijk lid te worden van een sportclub.
Met een bijdrage van stichting Leergeld Friesland-Oost is het voor elk kind mogelijk lid te worden van een sportclub. (Foto: Sietse de Boer)

Stichting Leergeld Friesland-Oost

Alle kinderen moeten kunnen meedoen aan activiteiten binnen en buiten school. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet voor iedereen. Voor sommige ouders vormen de kosten van de activiteiten een drempel. De Stichting Leergeld Friesland-Oost kan dan helpen. Want nu meedoen is straks meetellen.

Sporten, muziekles, schoolreisjes en andere activiteiten op school. Voor kinderen zijn er voldoende activiteiten om uit te kiezen. En voor veel ouders is het ook vanzelfsprekend dat hun kinderen aan dergelijke activiteiten meedoen. Maar alle activiteiten kosten geld. Naast de contributie voor een vereniging zijn er ook bijkomende kosten zoals sport- en trainingskleding of de huur van een instrument. Ook scholen vragen regelmatig financiële bijdragen voor activiteiten. “Maar die kosten mogen niet een belemmering zijn”, vindt Bianca Iedema, coördinator bij de Stichting Leergeld Friesland-Oost. “Financiële problemen van ouders mogen geen reden zijn voor sociale uitsluiting van kinderen. Leergeld wil deze kinderen een springplank bieden, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.”

De Stichting Leergeld Friesland-Oost is actief in acht Friese gemeenten en helpt circa drieduizend gezinnen. “De financiële bijdrage is altijd afhankelijk van de vraag van een gezin, het is maatwerk. Maar er zit per jaar wel een maximum aan.” Gezinnen die een bijdrage aanvragen, krijgen bezoek van een intermediair die de situatie ter plekke doorspreekt en gegevens verzamelt. De aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan de beoordelingscommissie.

“Wordt een bijdrage toegezegd, dan wordt het geld overgemaakt aan verenigingen of partijen die goederen leveren. De ouders ontvangen geen contant geld.” Een toezegging betekent niet dat een gezin automatisch het jaar daarop opnieuw in aanmerking komt voor een bijdrage van de Stichting Leergeld. “We bekijken het ieder jaar opnieuw. Een bijdrage van de Stichting Leergeld is ook geen recht. We kijken puur naar de situatie en of een kind het wel of niet nodig heeft.”

Voor wie bedoeld?

Gezinnen komen in aanmerking voor een bijdrage van de Stichting Leergeld zolang hun inkomen beneden 120 procent van het bijstandsniveau ligt, ook al is dit maar voor een korte periode het geval. De doelgroep is dus groter dan alleen gezinnen met een bijstandsinkomen. Ook zzp’ers met een laag inkomen, gezinnen met een schuldenprobleem of eenoudergezinnen met een laag inkomen behoren tot de doelgroep.

Wat wordt vergoed?

De Stichting Leergeld Friesland-Oost verstrekt bijdragen aan kosten die samenhangen met het deelnemen aan sociale activiteiten van kinderen. Dat kan gaan om lidmaatschappen van verenigingen, lesgeld, sportkleding, zwemlessen, huur van instrumenten, maar ook om kosten die samenhangen met deelname aan sociale activiteiten op school. De stichting werkt ook samen met de stichting Jarige Job die een doos cadeau doet waarmee kinderen een verjaardagsfeestje kunnen geven. De Stichting Leergeld draagt niet bij aan schoolkosten. Sommige gemeenten verstrekken een kindpas of een schoolmiddelenpas. Iedere gemeente kent eigen regels over waarvoor ze bijdragen verlenen. Door op de website kindpakket.nl een postcode in te tikken, komen de specifieke voorwaarden van een gemeente in beeld.

Aanvragen

Alleen ouders kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van de Stichting Leergeld Friesland-Oost. Aanvragen kunnen worden ingediend via kindpakket.nl.

Stichting Leergeld Friesland-Oost

Leergeld Friesland-Oost is een onafhankelijke stichting die actief is in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Ameland en Schiermonnikoog. De stichting werkt nauw samen met het landelijke jeugdsport- en cultuurfonds.

Intermediair Romy:
‘Ik breng eigenlijk altijd goed nieuws’

Romy (49) uit Drachten is al twee jaar intermediair bij de Stichting Leergeld Friesland-Oost; ze bezoekt gezinnen in de gemeenten Smallingerland en Opsterland. “Ik ga veel vaker dan vier keer per maand bij aanvragers op bezoek. Het is prachtig werk, je kan het zelf plannen en de persoonlijke contacten zijn mooi. Mensen zijn ook blij als ik kom, ik breng eigenlijk altijd goed nieuws.” Romy gaat op bezoek bij gezinnen die een tegemoetkoming hebben aangevraagd bij de Stichting Leergeld. Ze bekijkt de situatie bij gezinnen ter plekke en controleert bijvoorbeeld de inkomsten. “We moeten zeker weten of mensen op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een bijdrage. Maar dat betekent niet dat ze hun hele financiële hebben en houden op tafel hoeven te leggen, we hoeven niet het naadje van de kous te weten. We kijken verder naar de omstandigheden thuis. Als er bijvoorbeeld voldoende fietsen aanwezig zijn of een computer, dan hoeven we daar geen bijdrage voor te geven.” De intermediair stelt een rapport op met daarin een advies over het wel of niet toekennen van de aanvraag. Het uiteindelijke besluit ligt echter bij anderen. Het is dankbaar werk, vindt Romy. “Je kunt mensen helpen en dat geeft een goed gevoel. Wij kijken goed om ons heen en maken ook alles bespreekbaar. Soms ben ik weleens verrast hoe snel het ijs gebroken is en mensen hun hele levensverhaal vertellen. Ik heb altijd folders van het Gebiedsteam bij me. Als ik denk dat het mensen kan helpen om met andere instanties contact op te nemen, dan adviseer ik dat.” Romy verwelkomt graag nieuwe collega’s. “Kom eens een dagje meelopen en je ziet wat voor fantastisch werk dit is.”

Gezocht: intermediairs

De Stichting Leergeld Friesland-Oost is op zoek naar intermediairs, vrijwilligers die huisbezoeken willen afleggen bij gezinnen die een bijdrage aanvragen. Intermediairs kunnen hun eigen tijd invullen. Een intermediair moet met een computer kunnen omgaan, bekend zijn met de doelgroep en beschikken over een flinke portie empathie. Intermediairs werken met een geheimhoudingsplicht en zijn vooral actief in de eigen gemeente. Intermediairs ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Geïnteresseerden kunnen mailen naar ac@leergeldfrieslandoost.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>