De twee locaties bij Burgum en Noardburgum en eentje bij Kootstertille.
De twee locaties bij Burgum en Noardburgum en eentje bij Kootstertille. (Foto: Ingezonden illustratie)

T'-diel: aandacht laagfrequent geluid

BURGUM - De 'regio' in Noord-Nederland dient bij de rijksoverheid en bij TenneT (energietransport) aan te dringen op aandacht voor de effecten van laagfrequent geluid, bij de plannen voor een nieuw transformatorstation in Friesland of Groningen.

Dat is de unanieme mening van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel, zo bleek dinsdagavond in de (digitale) raadsvergadering. Zo'n transformatorstation wordt nodig geacht om elektriciteit, opgewekt door een te bouwen windenergiepark op de Noordzee, verder te transporteren. Tennet heeft in grote lijnen drie locaties in beeld: in de omgeving van Burgum, bij Vierverlaten en bij de Eemshaven. 'Bij Burgum' betekent: op of dichtbij het terrein van de huidige elektriciteitscentrale, daar iets verder van af (noordelijk van de Groningerstaatweg) of op het bedrijventerrein Westkern bij Kootstertille.

PvdA-raadslid Peter van de Hoef meldde dinsdagmiddag dat zijn fractie tegen het transformatorstation bij Burgum is. Hij diende dinsdagavond een motie in met de vraag meer aandacht te hebben voor de effecten van laagfrequent geluid. Wethouder Tytsy Willemsma (FNP) verwelkomde de motie.
'De regio' (de betreffende gemeenten en de provincies Fryslân en Groningen) brengt binnenkort advies uit aan TenneT en het ministerie van Economische Zaken over de plannen voor een transformatorstation.

Meer berichten