Sybe Kooistra toont de cover van zijn binnenkort te verschijnen boek over 
Broeksterwâld.
Sybe Kooistra toont de cover van zijn binnenkort te verschijnen boek over Broeksterwâld. (Foto: Actief Media)

Sybe Kooistra schreef boek over geschiedenis Broeksterwâld

DE WESTEREEN - Sybe Kooistra uit De Westereen heeft een boek samengesteld, waarin de voorgeschiedenis en het ontstaan van het huidige Broeksterwâld wordt beschreven. Het boek is getiteld Broeksterwâld: fan Buorskip oant doarp.

Broeksterwoude kreeg in 1964 officieel de dorpsstatus en heette daarvoor Broek onder Akkerwoude. Kooistra maakte gebruik van verschillende bronnen. “Ik heb met dank aan Stichting Regionaal Damwoude gebruik gemaakt van de bewonersgegevens van dit dorp, een voormalig buurtschap onder Akkerwoude. Jan Kooistra van de stichting Regionaal Damwoude had die gegevens al via internet beschikbaar gesteld. De gegevens waren ontleend aan eerder onderzoek door Hendrik Plantinga uit Akkerwoude.”

Kooistra vertelt over zijn werkwijze. “Omdat ik vaak mensen sprak die geen computer- en internetkennis hadden om die informatie te gaan bekijken, maar wel degelijk interesse hebben in de historie van het dorp besloot ik begin 2019 deze informatie in boekvorm samen te vatten. Eerder schreef ik twee boeken over mijn voorouders, van mijn vaders- en moederszijde. Het boek over Broeksterwâld is inmiddels in concept klaar. Mijn oudste dochter Joke Kooistra is momenteel druk bezig de eindopmaak van het document te verzorgen, maar dit loopt nu enige vertraging op door het verplicht thuiswerken in deze coronatijd."

De interesse voor het standaardwerk is groot, zegt Kooistra. Het bevat foto’s van vroeger en nu, zowel van woningen en gebouwen en mensen (van vroeger). “Veel Broeksters en oud-Broeksters hebben bij mij een exemplaar besteld van het boek, dat teruggaat in de geschiedenis. Het boek omvat naast een verhaal over het ontstaan van het dorp de historie van beide scholen en beide kerken. Van elk adres is er een opsomming van bewoners van vroeger tot nu (de vroegste bewoners waren er al vanaf 1870). Dit is geïllustreerd met foto’s van de huidige woning en als er een foto beschikbaar is, ook van de vroegere woning. Voorbeelden zijn de eerste christelijke lagere school, de eerste openbare lagere school, de oude gereformeerde kerk en de tramlijn die het openbaar vervoer verzorgde langs Broeksterwoude tussen 1880 en 1946. Ook is de oorsprong van de straatnamen vermeld, voor zover bekend, evenals de verkoop- en verbouwingsprijzen van indertijd. Er zijn 490 adressen genoemd.

Kooistra (58) heeft de documentatie rond kunnen krijgen ondanks zijn beperking. “In 2011 ben ik door een herseninfarct getroffen. Daardoor raakte ik halfzijdig verlamd. Maar gelukkig bleef mijn geheugen intact. Toen kwam ik in aanraking met de website Regionaalnet van Stichting Regionaal uit Damwoude waarop Jan Kooistra alle dorpen uit de gemeente Dantumadeel behandelde qua bebouwing en bewoning. Ik zag het als een mooie uitdaging deze informatie over Broeksterwoude, tot 1964 Broek onder Akkerwoude genaamd, ook beschikbaar te maken voor mensen die daar wel interesse in hebben."

Het boek bevat 440 pagina’s met bewonersdata, aangevuld met foto’s van woningen, mooie verhalen, de middenstanders van toen en nu, en verder vooral veel herkenbaar materiaal vol herinneringen.

Men kan zich via Kooistra opgeven voor een exemplaar uit de eerste druk via email koois542@planet.nl of per telefoon: 0640883277. De eerste druk bevat 160 exemplaren. De prijs is 25 euro.

Op de foto hieronder is de tramlijn te zien die het openbaar vervoer verzorgde langs Broeksterwoude.

Meer berichten