Een reiskoffer uit vroegere tijden.
Een reiskoffer uit vroegere tijden. (Foto: Ingezonden)

Het Observeum komt naar u toe...

BURGUM - Het Observeum komt naar u toe met een object uit de expositie Minsken. Een reiskoffer, de butte. De ovale, houten koffer is beschilderd met bloemen; het deksel heeft een grendel en een handvat. De reiskoffer werd gebruikt van 1750 tot 1875.

Reizen duurde in die tijd lang, men ging per trekschuit en/of rijtuig naar bijvoorbeeld Amsterdam. In 1854 schreef J.H.Halbertsma: ”Dit is een groot formaat Hindelooper koffer, waar men op reis zijne benodigdheden in pakte, tot versnaperingen toe, zoals appel, brood, kaas, een toegeschroefde tinnen boterpot, enzovoort." Tegenwoordig zou men het handbagage noemen. De butte is een schenking van De Pleats. Al sinds het begin der tijden reist de mens en sinds datzelfde begin bestaat er de noodzaak iets te verzinnen om je spullen in mee te nemen. Waar men voor de Middeleeuwen voornamelijk tassen maakte om mee te nemen op paard of ezel, begon men in de Middeleeuwen met het maken van koffers. De knapzak werd een hutkoffer. De koffer, zoals we die nu kennen, komt pas na 1850 in de handel.

Meer berichten