Wetterskip: 1500 zonnepanelen op rwzi Dokkum

DOKKUM - Wetterskip Fryslân gaat bijna 1.500 zonnepanelen plaatsen op de rioolwaterzuivering (rwzi) van Dokkum. Met het project Zon op rwzi’s plaatst Wetterskip in totaal ongeveer 35.000 zonnepanelen op 13 van haar zuiveringen. Leeuwarden, Damwâld, Burdaard, Drachten en Gorredijk gingen de rwzi van Dokkum al voor.

DOKKUM - Wetterskip Fryslân gaat bijna 1.500 zonnepanelen plaatsen op de rioolwaterzuivering (rwzi) van Dokkum. Met het project Zon op rwzi’s plaatst Wetterskip in totaal ongeveer 35.000 zonnepanelen op 13 van haar zuiveringen. Leeuwarden, Damwâld, Burdaard, Drachten en Gorredijk gingen de rwzi van Dokkum al voor.

De werkzaamheden beginnen 19 mei 2020. Het plaatsen van zonnepanelen draagt voor 17 procent bij aan de klimaatdoelstelling van het waterschap. De investering in de zonnepanelen verdient het waterschap terug door op de energierekening te besparen en de jaarlijkse SDE+-subsidie te ontvangen.

40 % duurzame energie

In 2020 wil Wetterskip Fryslân 40 procent van haar totale energiebehoefte duurzaam opwekken. De plaatsing van de zonnepanelen op 13 zuiveringen vermindert de CO2-uitstoot met 13 procent. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is bijna 9.000.000 kWh/jaar. Dat staat gelijk aan 3.000 huishoudens.

14 miljoen euro

Wetterskip investeert in totaal ruim 14 miljoen euro in het project Zon op rwzi’s. GroenLeven plaatst de zonnepanelen.
De dertien zuiveringen waar zonnepanelen worden geplaatst zijn: Leeuwarden, Kootstertille, Burdaard, Damwâld, Dokkum, Drachten, Gorredijk, Joure, Sneek, Akkrum, Sloten, Warns en Wolvega.

Investeren in duurzame wereld

Met de investering in zonnepanelen draagt Wetterskip Fryslân bij aan een duurzame wereld. De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op de taken van Wetterskip. De zeespiegel stijgt en door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water.

Meer berichten