<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Pasen wordt gevierd met kerkdiensten, paasconcerten en voorjaarsbloemen. Marinus en José uit Hegebeintum proberen geregeld een ommetje te maken vanuit huis. "En dan zit het hier zo heerlijk", zegt José.
Pasen wordt gevierd met kerkdiensten, paasconcerten en voorjaarsbloemen. Marinus en José uit Hegebeintum proberen geregeld een ommetje te maken vanuit huis. "En dan zit het hier zo heerlijk", zegt José. (Foto: Actief Media)

Diverse online kerkdiensten in Noardeast Fryslân

DOKKUM - Ook in Noardeast Fryslân kiezen veel kerken voor online diensten. Bijna alle kerken hebben een eigen website waar ze op vertellen hoe ze de komende tijd met kerkdiensten omgaan en hoe de paasperiode wordt vormgegeven. Sommige kerken hebben alles afgelast. Andere kerken nemen kerkdiensten op en zenden die uit via kanalen die ze op hun website bekend maken. 

Protestantse Gemeente Dokkum – Aalsum – Wetsens heeft in plaats van diensten een bemoedigende Paasbrief bij de gemeenteleden thuisgebracht, 2600 adressen, voorzien van een bos tulpen als symbool van nieuw leven en verbondenheid.

De Doopsgezinde Gemeenten Hallum en Stiens heeft ook even geen kerkdiensten, maar voorganger Tineke Bosma en de gemeenteleden maken een weekkalender die wordt ingevuld met korte overdenkingen, gedichten en liederen voor alle gemeenteleden. De bijzondere diensten worden uitgewerkt op papier door de voorganger en de gemeenteleden toegezonden per brievenbus of mail.

De christelijk-gereformeerde kerk in Dokkum zendt rondom Pasen uit vanuit de kerk. Op Goede Vrijdag begint de dienst om 19.30 uur. Op Eerste Paasdag om 09.15 uur. De kerkdiensten zijn te beluisteren op kerkomroep.nl en Kabelnoord. Ook in de stille week is er tot en met donderdag 9 april en op zaterdag 11 april ‘s avonds om 19.00 uur een uitzending vanuit de kerk. Het thema is 'De lijdensweg van de goede Herder'. "Op deze manier mag het Paasevangelie worden verkondigd en zijn we als gemeente toch met elkaar verbonden, thuis of waar dan ook", zegt Johannes van der Veen namens de CGK Dokkum.

De Protestantse Gemeente Mariëngaarde in Hallum viert de stille week en Pasen eveneens op afstand maar wel met elkaar. Johan Helfferich: "Op Witte donderdag, 19.30 uur, vieren we de maaltijd van bevrijding. Het brood wordt gebroken en de beker der dankzegging wordt aangereikt. Deze keer zullen we in de kerk het brood breken en de beker zegenen, terwijl de mensen thuis mee vieren. Goede Vrijdag, 19.30 uur, lezen we gedeelten uit het lijdensevangelie naar Marcus en leggen steentjes bij het kruis. Mensen worden uitgenodigd om een steentje met een naam te brengen. Dat kan een eigen naam zijn maar ook de naam van iemand anders. Zo brengen we symbolisch elkaar en onszelf bij het kruis met alles wat we met ons meedragen. Stille zaterdag, 20.30 uur, vieren dat er dwars door dood en donker heen een nieuw begin zichtbaar wordt. De nieuwe Paaskaars wordt binnen gedragen en we horen hoe God zijn licht uitroept over al ons donker. Alle mensen worden uitgenodigd om een kaars aan te steken en die voor het raam te zetten. Zo maken we zichtbaar hoe Gods licht door alle duister heen breekt. Pasen, wordt gevierd vanaf 9.30 uur. Na veertig dagen van ingetogenheid mogen de paasklanken van Opstanding gehoord worden. Precies om 10.00 uur zingen we met elkaar het ‘U zij de glorie’ in verbondenheid met veel andere kerken die ook dit lied op dezelfde tijd zullen zingen."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>