<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Velerlei initiatieven rond het coronavirus in Protestantse Kerk Dokkum

DOKKUM - Onverwacht sloeg het coronavirus toe. Het legde in korte tijd het gewone leven stil. Ook het leven van Protestantse Gemeente Dokkum – Aalsum – Wetsens. Kerkdiensten, bijeenkomsten en bezoeken moesten worden afgezegd. Maar meteen daarna namen de gezamenlijk pastores het initiatief met een aansprekende Pastorale Brief. Daarin richtten ze zich rechtstreeks tot de gemeenteleden met woorden van bemoediging.

Ook gaven ze praktische informatie over initiatieven hoe met elkaar verbonden te blijven. Daarmee was de toon gezet. We zijn er en we zetten ons samen in. Dat werd heel goed begrepen door de bezorgers van kerkelijke post. Meteen werd de Pastorale Brief bij elk adres bezorgd. Een van bezorgers bracht daarbij ook zelf een groet met een kleine, hoopgevende voorjaarsbloem. Nog diezelfde week maakten de pastores aangepaste kerkdiensten, die via de kerkomroep konden worden uitgezonden.

Op weg naar Pasen 

De diensten voor de Stille Week met Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en daarop Eerste Paasdag zijn ook al weer doorgesproken. Ds. Liesbeth Muilwijk-Huis hierover: “We hebben in collegialiteit de liturgieën opgesteld en de taken verdeeld. We trekken als pastores steeds twee aan twee op. De ene pastor verzorgt de liturgie. De andere pastor houdt de prediking of overdenking.” Taken verdelen en samen optrekken blijkt meer dan een praktische reden te hebben.” Ds. Muilwijk-Huis: “We willen daarmee ook onze onderlinge verbondenheid en onze verbondenheid met de gemeente tot uitdrukking brengen.” En daarbij gaat het om meer dan kerkdiensten. “Versneld hebben we met de kerkenraad een Pastoraal Meldpunt ingesteld. Dat waren we toch al van plan. Mensen, die levensvragen hebben of behoefte aan contact kunnen zich tot het meldpunt wenden. . Daar worden ze dan met een pastor of kerkenraadslid in contact gebracht die hen verder kan helpen.” Deze week komen de pastores met een tweede Pastorale Brief met teksten over Pasen, en praktische informatie.

Communicatie 

Nu gemeenteleden elkaar niet meer in directe zin kunnen ontmoeten, zijn andere vormen van contact van groot belang. Communicatie via het Kerkblad, de website van de gemeente, email en via kaarten en brieven. Maarten Keijzer, voormalig docent Nederlands en lid van de Commissie Communicatie, is hier heel nauw bij betrokken. “In de elf jaar dat ik dit werk doe, hebben we het nog nooit zo druk gehad. Dagelijks moesten er nieuwe berichten op de website worden geplaatst en verouderde berichten worden verwijderd. Het kerkblad vroeg veel extra aandacht. Persberichten moesten worden verspreid. Alert reageren en samenwerking van alle betrokkenen is daarbij een vereiste.” Ook naar de toekomst benadrukt Maarten Keijzer: “Je moet het samen doen.”

Diaconie

De altijd al actieve Diaconie van Protestantse Gemeente Dokkum – Aalsum – Wetsens nam ook direct initiatieven. “Per telefoon en digitaal hebben we samen plannen gemaakt,” zo spreekt Jaap Schaap, de voorzitter van de Diaconie. “We hebben daarbij primair gedacht aan mensen in kwetsbare situaties en aan hun levensbehoeften. Zij kunnen niet meer zelf naar winkels en naar de apotheek. We vonden direct twaalf gemeenteleden bereid om hen van dienst te zijn. Een ieder die steun nodig heeft kan zich melden via het Pastoraal Meldpunt.” Ook mensen buiten de eigen kerkelijke gemeente hebben de aandacht. Mensen die gebruik maken van de voedselbank bijvoorbeeld. We hebben de voedselbank extra financiële ondersteuning aangeboden en hulp door vrijwilligers uit onze gemeente.” Via collecten wordt elke zondag aandacht gegeven aan projecten in binnen - en buitenland. Daarover is Jaap Schaap duidelijk. “Collecteren voor en financieel ondersteunen van deze projecten gaat onverminderd door. We stimuleren via de website en het kerkblad om giften over te maken op ons banknummer.” Wat voorzitter Diaconie, Jaap Schaap betreft, gaat hij met zijn mede – diakenen en met vrijwilligers de komende weken onverminderd door om ook op andere wijze hulp te bieden dichtbij en verderaf.

Spontane initiatieven

In Protestantse Gemeente Dokkum – Aalsum – Wetsens vallen ook spontane initiatieven op. Gemeenteleden bellen elkaar en sturen kaarten; mede gestimuleerd door de pastores.

Een heel jonge bezorger van het kerkblad had in het blad een aantal rode hartjes verstopt. Die dwarrelden eruit zodra iemand het blad uit de brievenbus nam. Een ontroerd gemeentelid verspreidde daarvan een foto.

De maandelijkse eetgroep onder de naam Martinusmaal kan in de Grote – of Sint Martinuskerk ook niet meer bij elkaar komen. Ze missen de maaltijden en elkaar. Koker Edo de Vries maakte een kaartje voor de vijfentwintig bezoekers en het kookteam. Met aan de voorkant een afbeelding van Martinus. De Heilige die vanuit geloofsinspiratie de waarden van delen en elkaar bijstaan zijn leven lang voorleefde.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>