<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg bestaat 25 jaar

Jubileumfeest in theater Sense met thema: 'De dood bespreekbaar...'

DOKKUM - Stichting VPTZ Noordoost-Friesland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) bestaat 25 jaar en viert dat groots op 10 maart in theater Sense in Dokkum. Het bestuur hoopt door het jubileumfeest meer naamsbekendheid te krijgen. "Ook vinden we het belangrijk om de dood bespreekbaar te maken. Maar bovenal willen we feest vieren omdat de vrijwilligers dat hebben verdiend'', stelt voorzitter Greet Louissen die zelf ook vrijwilliger is.

Het is op 10 maart precies 25 jaar geleden dat de stichting VPTZ bij de notaris werd opgericht. "De behoefte om thuis te sterven was er toen al en veel mensen kiezen er nog steeds voor om de laatste levensfase in de eigen vertrouwde omgeving door te brengen'', stelt Wim Megens, die zowel bestuurslid als vrijwilliger van de vereniging is. "Mensen denken dat het werk dat wij doen zwaar is, maar het is vooral heel erg dankbaar'', zegt Tineke van Steinvoorn uit Damwâld die sinds een jaar vrijwilliger is bij de stichting. Het is haar taak om naasten van mensen die terminaal zijn te ondersteunen. Dat mensen het werk van deze vrijwilligers als 'zwaar' zien heeft volgens coördinator Ankie van der Veen vooral te maken met het taboe dat er nog altijd bestaat rondom de dood. "Gelukkig wordt er tegenwoordig wel steeds meer over gesproken, maar het blijft voor veel mensen een moeilijk onderwerp'', constateert Van der Veen. Vandaar dat het thema tijdens het jubileumfeest van de VPTZ is: 'De dood bespreekbaar…'.

Laatste levensfase

Iedereen gaat anders met de dood om, zo merken de vrijwilligers. "Wat wij proberen is dat we mensen een goed gevoel kunnen geven over de laatste levensfase, hoe moeilijk deze periode ook is. Dat gunnen we iedere familie'', zegt Lysbeth Vellinga die samen met Ankie coördinator is van de stichting. Tineke merkt dat het mensen goed doet als ze alles even los kunnen laten. "Wij nemen de verzorgende taak tijdelijk over, zodat de partner of een ander familielid even tot rust kan komen. Het liefst willen mensen hun geliefde 24 uur per dag verzorgen, maar wij proberen ze vooral duidelijk te maken dat ze moeten profiteren van de rust die wij hen bieden. Als ze een nacht goed slapen, hebben ze weer energie voor de volgende dag. Wij waken over de patiënt, dus als er iets is, maken we de familie meteen wakker.''

Op tijd bellen

Wat de coördinatoren en het bestuur van de VPTZ opvalt is dat hun vrijwilligers vaak te laat ingeschakeld worden. Mensen wachten zo lang mogelijk, omdat ze het zelf willen doen. "Vaak zijn de naaste familieleden al aan het eind van hun Latijn op het moment dat ze ons bellen. Wij roepen mensen dan ook op om ons op tijd in te schakelen. Anders gaat het ten koste van de kwaliteit van die laatste belangrijke periode'', aldus de voorzitter die zelf uit ervaring spreekt. De coördinatoren merken dat mensen tijdens het intakegesprek vaak al opgelucht zijn. "Het idee dat wij er voor hen zijn, geeft ze al rust.'' De manier van afscheid nemen is volgens hen heel belangrijk, zowel voor de nabestaanden als voor degene die overlijdt. "Ieder mens verdient een waardig en respectvol afscheid. Soms kunnen kleine signalen veel toevoegen. Laatst vormden mensen in een verzorgingshuis een erehaag toen de overledene uitgedragen werd. Dat raakt je dan tot diep in je hart.''

Meer vrijwilligers nodig

Het mooie van de stichting VPTZ is: de vrijwilligers staan dag en nacht klaar voor álle inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Of ze in een caravan of in een kasteel wonen, dat maakt niks uit, onze hulp is kosteloos. "Wij vragen niet hoe mensen verzekerd zijn, of ze gelovig zijn en we kijken nooit op de klok. We verrichten ook geen medische of verpleegkundige handelingen en de vrijwilliger mag absoluut géén medicijnen geven. Het enige wat wij doen is: ER ZIJN. Onze inzet wordt meestal ingeroepen via de thuiszorg of huisartsen, maar iedereen mag ons bellen, 24 uur per dag. Wij vinden het heel bijzonder dat mensen ons toelaten op een kwetsbaar moment in hun leven. Andersom voelen wij hoe dankbaar zij zijn'', zo merken de coördinatoren die 25 vrijwilligers aansturen. Vorig jaar in december moesten ze twee keer 'nee' verkopen omdat er op dat moment geen vrijwilligers beschikbaar waren, doordat er tegelijkertijd meerdere inzetten liepen. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook hard nodig. Wellicht dat het jubileumfeest bijdraagt aan het werven van vrijwilligers. Maar volgens de voorzitter is dit feest vooral bedoeld om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. "Wij zijn heel trots op onze vrijwilligers en blij met het werk dat ze voor ons doen. Niemand doet dit voor geld, maar de waardering die we er met z'n allen voor terugkrijgen is onbetaalbaar.''

De dood bespreekbaar…

Het jubileumfeest van de VPTZ Noordoost-Friesland wordt op dinsdagmiddag 10 maart gehouden in Theater Sense in Dokkum. Mensen die belangstelling hebben voor het thema 'De dood bespreekbaar…' én / of iedereen die de VPTZ een warm hart toedraagt is van harte welkom. Het 25-jarig jubileum wordt gevierd met indrukwekkende muziek (Sjoerd Steegstra), een bijzondere lezing (Marinus van den Berg) en een theatervoorstelling (In de gloria).

Voor meer informatie:
www.vptz-nofriesland.nl. Aanmelden kan via
info@vptz-nofriesland.nl onder vermelding van naam en - indien van toepassing - functie en de organisatie.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Burgum

Nieuwbouw stichting Lichtpunt Kollumerzwaag gestart
14/7
Zondagse zomerdiensten Surhuisterveen
14/7
Libertas start voorbereiding op eredivisie met oefenduel tegen Winsum
14/7
Zomerprogramma Kollum met artiesten
14/7
Woningcorporaties komen 30 miljard tekort
14/7
Wetterskip Fryslân levert Drachtster gemaal op
14/7
Chris Hoeksma: promoveren met Harkema-Opeinde
13/7
Een sloot vol leven, Sken je sloot
13/7
Dantumadielse jeugd wil graag crossbaan
13/7
WIG speelt Toch! in Ryptsjerk
12/7
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>