<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Een grafiek uit de powerpointpresentatie van de gemeente Tytsjerksteradiel die de banenontwikkeling in de gemeente weergeeft.
Een grafiek uit de powerpointpresentatie van de gemeente Tytsjerksteradiel die de banenontwikkeling in de gemeente weergeeft. (Foto: Grafiek uit het Beleidsplan EZ Mei-elkoar Wurkje (23-2-2012))

Tytsjerksteradiel: "Tussen de bedrijven staan"

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel wil "tussen de bedrijven staan". Dat staat in de 'kaders' voor een nieuw economisch beleidsplan. De gemeenteraad zal er op 23 januari voorlopig haar belangrijkste aandachtspunten aan toevoegen.

Daarna gaan b. en w. in overleg met het bedrijfsleven en overige betrokkenen. Uiteindelijk moet er 'rond de zomer van 2020' een nieuw beleidsplan aan de raad worden voorgelegd. Het college heeft vier doelstellingen geformuleerd: werkgelegenheid stimuleren, lokale economische ontwikkelingen stimuleren door ruimtelijke en infrastructurele potenties te benutten, tussen de bedrijven staan en betrokken zijn bij economische netwerken en hoogwaardige dienstverlening bieden.

Zowel in september 2018 als in september 2019 was het werkloosheidspercentage in de gemeente iets lager dan gemiddeld in Fryslân en in Nederland. In september 2019 was het aantal mensen met een WW-uitkering ruim 20,8 procent lager dan in september 2018 (daling van 501 naar 397 mensen met een WW-uitkering).

Als gevolg van de economische crisis vanaf 2008 daalde de werkgelegenheid in Tytsjerksteradiel in veel sectoren. Maar vergelijkt men de situatie tussen het jaar 2000 en 2018, dan is het beeld nogal divers. In zeven sectoren was de werkgelegenheid in 2018 lager dan in 2000: landbouw/visserij, industrie/delfstofwinning, nutsbedrijven, bouwnijverheid, vervoer/opslag, financiële instellingen en openbaar bestuur/overheid.

Divers beeld in 14 sectoren
In zeven andere sectoren was de werkgelegenheid in 2018 hoger dan in 2000: handel en reparatie, horeca, informatie en communicatie, zakelijke dienstverlening, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg en overige dienstverlening.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Burgum

Expositie in kerk overleeft inbraak
27/7
Buitenpost loot DWOW voor de KNVB Beker
26/7
Wajangpoppen bij Galerie Bloemrijk Vertrouwen
26/7
Schaapskuddes grazen gemeentegrond af
26/7
Een fraaie komeet boven Fryslân
25/7
Bordesconcert Tobias Borsboom in Fogelsanghstate
25/7
Zomerconcert: het Volkmann Trio
25/7
Laatste keer open Beeldentuin Els van der Glas
24/7
De Maismannetjes keren terug in Smallingerland
24/7
Fries Museum krijgt tekening Rinsema
24/7
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>