<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Twee bussen van lijn 154 bij Marrum. Ze stoppen alleen nog bij de provinciale weg, net als van de lijnen 54 en 60.
Twee bussen van lijn 154 bij Marrum. Ze stoppen alleen nog bij de provinciale weg, net als van de lijnen 54 en 60. (Foto: Actief Media)

Marrum: 'Conclusie cijfers buspassagiers onjuist'

MARRUM/LEEUWARDEN - Dorpsbelang (DB) Marrum-Westernijtsjerk stelt dat Gedeputeerde Staten (GS) Provinciale Staten niet goed geïnformeerd hebben over de ontwikkelingen sinds het 'strekken' van de buslijnen 54 en 51 . Als gevolg van dit 'strekken' rijden er geen bussen meer door dorpen als Blije, Hallum, Marrum, Gytsjerk en Aldtsjerk.

Volgens GS waren er in 2018 alleen in Rinsumageast minder instappers dan in 2017. volgens DB Marrum blijkt uit de cijfers dat in nog vijf van de acht genoemde dorpen er minder instappers waren. De brief van GS aan PS meldt evenmin dat het totale aantal instappers op de beide busbundels in 2018 relatief meer gedaald is dan op alle streeklijnen in het gebied Noord- en Zuidwest Friesland.

Secretaris Titia Jippes van DB Marrum-Westernijtsjerk dook in de cijfers. Omdat de proef halverwege 2018 inging, vergeleek ze vooral de cijfers van de tweede helft van 2018 met die van de tweede helft van 2017. In die periode daalde het aantal reizigers op de lijnen buslijnen 54, 60 en 150 opgeteld met 6,16 procent, berekende zij. In heel Noord- en Zuidwest Friesland opgeteld was de daling op de streeklijnen 0,65 procent. GS namen de per half jaar uitgesplitste cijfers van 2018 niet op in de rapportage aan PS, hoewel het college had aangegeven dat er twee keer per jaar zou worden gemeten. In het eerste halfjaar van 2019 waren er bij de buslijnen 54, 60 en 150 juist meer instappers dan in het eerste halfjaar van 2017, maar nog niet zoveel, dat de eerdere daling werd goedgemaakt.

FNP-commissielid Rein van der Wal vroeg gedeputeerde Avine Fokkens (VVD) vorige week woensdag naar haar reactie op de brief van DB Marrum. Ze ging er niet inhoudelijk op in. "Er komt een ambtelijk gesprek met Dorpsbelang Marrum-Westernijtsjerk", beloofde ze. Titia Jippes van Dorpsbelang de volgende dag: "Wy witte noch fan neat. Wy wachtsje it mar ôf."

Overigens merkt ze op dat het 'strekken' van de buslijnen niet alleen nadelen heeft. "It is der yn de doarpen sels feiliger en rêstiger op wurden no't dy grutte bussen der net mear trochhinne ride." Maar zij vindt dat GS op een correcte wijze dienen te rapporteren aan PS.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>