<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
"Zonnepanelen bij de Centrale Burgum moeten misschien verplaatst worden bij de komst van het trafostation", aldus omwonenden.
"Zonnepanelen bij de Centrale Burgum moeten misschien verplaatst worden bij de komst van het trafostation", aldus omwonenden. (Foto: Actief Media)

Bewoners rond Centrale: "Geen trafostation"

BURGUM - Als het aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan kabelbedrijf Tennet ligt, komt er misschien een stroomkabel vanaf een nieuw windmolenpark op de Noordzee naar een nieuw stroomtransportstation bij Burgum.

Waar precies dit 'trafostation' dan zou moeten komen, is één van de vragen die dan beantwoord moet worden. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel wordt er donderdagavond 14 november vanaf half acht over bijgepraat door iemand namens het ministerie en iemand namens Tennet. De bijeenkomst is openbaar.
Bewoners uit de omgeving van de huidige Centrale, het Actiecomité Noardermar e.o. en Waterpark Zwartkruis zijn tegen een nieuw trafostation. In een gezamenlijke 'zienswijze' schrijven ze dat de alternatieven - Vierverlaten bij de stad Groningen of vlakbij de Eemshaven in de provincie Groningen - beter zijn dan de locatie Burgum.

Ze wijzen op het belang van recreatie en toerisme in de omgeving van Burgum en de Burgumer Mar. "Wy sjogge leaver dat de Sintrale (van Engie) ôfbrutsen wurdt en der mear rûmte komt foar natoer en rekreaasje", aldus woordvoerder Henk de Haan.
Een transformatorstation kan flink wat geluidoverlast met zich meebrengen, nadelig voor zowel mens als dier, stellen de briefschrijvers. Een nieuw trafostation kan ook nadelig uitpakken voor het naburige recreatiebedrijf Zwartkruis.

Mochten Tennet en het ministerie toch de voorkeur hebben voor 'Burgum' als locatie voor het trafostation, dan zien De Haan en zijn kompanen het liefst dat de huidige Centrale wordt afgebroken. "Dan is dy fout teminsten wer goedmakke", vindt De Haan. "De hjoeddeistige Sintrale wurdt net mear brûkt. Mar ja, ôfbrekke kostet (ek) jild."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Burgum

In Dokkum en Burum kan je een kaart schrijven
8/12
Derde kersttour The Choir Company en Events For Christ met werk Tom Parker
6/12
Kerst met Vocaal Ensemble Collage
6/12
Wandelen in en rondom Monschau
5/12
Ontvang op 11 december dé oudejaars-belastingtips
5/12
Prijswinnaars jubileumconcert De Kast
5/12
Odd Fellows in Drachten vieren vijftigjarig bestaan
4/12
Koffieochtend De Pleats
4/12
Een magische kerst in De Lawei met Drachtster Piter Pan!
4/12
Expositie Anne Woudwijk in Observeum
4/12
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>