<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Bestuurders en ondernemers maken bekend dat ze samen 15 miljoen euro willen bijdragen, als het zeker is dat de nieuwe vaarweg er komt.
Bestuurders en ondernemers maken bekend dat ze samen 15 miljoen euro willen bijdragen, als het zeker is dat de nieuwe vaarweg er komt. (Foto: Actief Media)

Gemeente en ondernemers investeren 15 miljoen in nieuwe vaarweg Drachten

 
DRACHTEN - Vrijdagochtend maakten de gemeente Smallingerland en de havengebonden ondernemers in Drachten bekend 15 miljoen euro te willen investeren in de nieuwe vaarweg naar Drachten. Over een nieuwe waterverbinding naar Drachten wordt al gesproken sinds 1953. Met de toezegging is deze mogelijk dichterbij dan ooit.
 
Ondernemer Klaas van der Wiel is één van de havengebonden ondernemers. Bij zijn bedrijf Van der Wiel wordt het bedrag bekend gemaakt. Hij hoopt dat de nieuwe vaarweg er nu echt komt. "It is in prachtige kâns foar ús om dit meiinoar te realisearjen. It is een 'levensader' foar de wetterbûne bedriuwen." De nieuwe vaarweg moet ervoor zorgen dat grotere schepen vanuit het Prinses Margrietkanaal Drachten kunnen bereiken. Nu varen klasse IV-schepen van zo'n 85 meter lang door de Alde Feanen naar Drachten. Het is de bedoeling dat de nieuwe vaarweg door de Hegewarren geschikt wordt voor klasse Va-schepen van 110 meter lang. Voor Van der Wiel betekent dit dat er twee keer zoveel lading meegenomen kan worden. "Nimme wy no 1500 ton mei, dan wurdt dit aanst 3000 ton." De klasse Va-schepen zijn volgens Van der Wiel dan ook de toekomst. "It wurdt hieltyd lestiger om in klasse IV-skip te finansierjen, yn't kader fan duorsumens easket men klasse Va-skippen."
 
Het leek er eerder op dat een nieuwe vaarweg door de Hegewarren niet haalbaar zou zijn. Uit een vooronderzoek blijkt echter dat er dringend stappen moeten worden gezet om tot een oplossing te komen voor de veenweideproblematiek in de Hegewarren. Hier is het waterpeil een stuk lager dan in de omringende gebieden. Dit zorgt voor oxidatie van het veen, waarbij veel CO2 vrijkomt. De oxidatie zorgt ook voor een bodemdaling, waardoor weer investeringen nodig zijn om het waterpeil op orde te houden. Daarnaast begint de stikstofcrisis mee te spelen voor de boeren in het gebied. Gedeputeerde Staten stellen daarom een vervolgonderzoek voor om te komen tot een goede invulling voor de Hegewarren. Een van deze invullingen is dus de nieuwe vaarweg naar Drachten. Wanneer Provinciale Staten in november instemmen met het vervolgonderzoek, wordt het rapport waarschijnlijk eind volgend jaar onthuld. De ondernemers en de gemeente Smallingerland laten in ieder geval zien dat ze de nieuwe vaarweg echt willen, vindt gedeputeerde Avine Fokkens."Er is in de debatten in de Staten destijds aan hen gevraagd wat ze willen bijdragen, en dat is een substantieel bedrag, dat is heel positief."

Mocht de nieuwe vaarweg doorgaan, dan investeert de gemeente 9 miljoen euro, de ondernemers 6 miljoen. Volgens burgemeester Jan Rijpstra is het de eerste concrete investeringsbeslissing. Hij noemt de samenwerking met de ondernemers uniek. "Ik vind het een voorbeeld ook voor andere ontwikkelingen in Friesland." Ondanks de toezegging van de gemeente en ondernemers kan het nog jaren duren voordat de nieuwe vaarweg er ligt, waarschuwt Fokkens: "Er is veel gemeenschapsgeld mee gemoeid, en er zijn veel belangen, dus het proces moet heel zorgvuldig gaan."

De ondernemers beseffen goed dat er tijd nodig is. Directeur Erik Hessels van SMST Designers & Constructors waardeert het dat er eindelijk vooruit wordt gekeken. "Een vaarweg in een provincie als Friesland is een essentieel onderdeel van de totale transportinfrastructuur. Een visie op de lange termijn is extreem belangrijk. Daarom zijn wij als ondernemers en gemeente bij elkaar gaan zitten. Als wij dit zo belangrijk vinden, dan moeten wij daar ook substantieel aan bijdragen. Wij staan ervoor!"


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Burgum

Nieuwbouw stichting Lichtpunt Kollumerzwaag gestart
14/7
Zondagse zomerdiensten Surhuisterveen
14/7
Libertas start voorbereiding op eredivisie met oefenduel tegen Winsum
14/7
Zomerprogramma Kollum met artiesten
14/7
Woningcorporaties komen 30 miljard tekort
14/7
Wetterskip Fryslân levert Drachtster gemaal op
14/7
Chris Hoeksma: promoveren met Harkema-Opeinde
13/7
Een sloot vol leven, Sken je sloot
13/7
Dantumadielse jeugd wil graag crossbaan
13/7
WIG speelt Toch! in Ryptsjerk
12/7
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>