<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Voorzitter Rinus de Vries en secretaris Gjalt Faber van Vogelwacht Garyp bij de 'plasdras-pomp' noordelijk van de Stinswei.
Voorzitter Rinus de Vries en secretaris Gjalt Faber van Vogelwacht Garyp bij de 'plasdras-pomp' noordelijk van de Stinswei. (Foto: Actief Media)

Komend weekeinde: van praamtocht tot straatfestival

28 activiteiten in het 'Weidesompewâldwykein'

BURGUM - Het 'Weidesompewâldwykein' begint vrijdagavond 20 september om kwart over zeven op de Markt in Burgum. Daar geven gedeputeerde Johannes Kramer en voorzitter Bertus Mulder van de commissie Gebiedsontwikkeling Centrale As samen het startsein voor de Midnightwalk dwars door (diverse gebouwen in) Burgum. Daarna volgen nog zeventien andere activiteiten op zaterdag en tien op zondag.

Voor de vroege ochtendmensen begint zowel op zaterdag- als op zondagochtend in Noardburgum om acht uur een 'workshop natuurfotografie' door de bekende fotograaf Marcel van Kammen. Er kunnen beide keren echter maar tien mensen meedoen, dus snel aanmelden is van belang! Alle activiteiten op zaterdag en zondag zijn gratis, deelname aan de Midnightwalk kost een tientje: de opbrengst gaat naar zomervakantiekampen voor kinderen.

Zaterdag van tien tot elf uur is er een excursie in de omgeving van de Stinswei ten noorden van Garyp. Hier is in samenwerking met Vogelwacht Garyp een weidevogelgebied aangelegd, inclusief een plas-dras-gedeelte. "Dat koe mei help fan de provinsje: dy hat in wetterpomp betelle dy't wurket op sinnepanelen", vertelt voorzitter Rinus de Vries. "Om it wiete stik hinne sykje de greidefûgels in plakje om te nêsteljen, lykas ljippen, skriezen en tsjirken."

Willem Bosgra uit Burgum geeft hier namens Noardlke Fryske Wâlden uitleg over de natuurcompensatie in de omgeving van de Sintrale As. Locatie: vlakbij het windmolentje ten noorden van de Stinswei.

Van tien tot vijf uur zijn er diverse activiteiten bij Om de Dobben aan de Langelaan 10 bij Burgum, net westelijk van de Sintrale As, met (rolstoelvriendelijke) natuurexursies en informatie over de gebiedsontwikkeling rond de Sintrale As.
It Fryske Gea houdt natuurexcursies in de Sippefennen. Je kunt starten tussen tien en één uur, onder leiding van een gids. Uiterlijk vier uur ben je terug op de parkeerplaats aan de Ottemaweg, bij het begin van het Koekoekspaad.

In en rond De Falom is van alles te doen tussen 12.00 en 16.00 uur. Je kunt er wandelen, fietsen, praamvaren of met een kano varen. Een combinatie is ook goed mogelijk.

Van 12.00 tot 18.00 uur houdt De Westereen een stratenfestival, met vier podia, veel muziek en jeugdcircus Saranti. Dit alles op het terrein rond de Ferbiningstsjerke, Toerstrjitte 1.

Twee boerderijen die zijn verplaatst vanwege de Sintrale As en de gebiedsontwikkeling, houden open huis: familie P. Hekstra aan de Tsjerkeloane 49 in Wâlterswâld tussen tien en vier uur en maatschap De Boer aan de Stinswei 5 in Garyp, van twaalf tot vier uur:

Fietsliefhebbers kunnen om 13.00 uur starten bij de Kruisweg in Damwâld. Halverwege kunnen ze gratis een bezoek brengen aan openluchtmuseum De Sûkerei. Om 15.00 uur begint een groot feest op de Krúshoeke: de officiële opening van de heringerichte Haadwei en afsluitend het eerste 'Wâldster Pún Feest' in of bij zalencentrum De Kruisweg, met muziek van Griet Wiersma en een laatste optreden van Jelle B. Tussen twee uur en half vijf is er een kruidenwandeling in Noardburgum. Kruidenvrouw Tjitske neemt je gedurende 2,5 uur mee.
Even aanmelden via: info@krudwiizer.nl.

Vlakbij Eastermar kun je tussen één en vijf uur meedoen aan een waterbeheerexcursie, in natuurgebied De Putten/De Leijen. Je kunt kiezen tussen een excursie van één uur of eentje van anderhalf tot twee uur. Start: parkeerterrein aan de Mienskerwei, Sumar.

Zaterdagavond half acht begint in Noardburgum een natuur- en landschapsexcursie, aan de Rijksstraatweg 16 in Noardburgum (stal van maatschap Zeinstra): ongeveer een uur wandelen door bos en langs coulissen zuidelijk van de Rijksstraatweg.

Zondag worden sommige onderdelen van zaterdag herhaald, zoals de fotoworkshop natuurfotografie, de activiteiten bij Om de Dobben en van tien tot één de natuurexcursie door de Sippefennen.

Van half tien tot half elf is er een 'bootcamp' ('outdoortraining') op camping De Zilveren Maan, Boppewei 2 bij De Westereen. Daar start ook om elf uur de Weide-Sompe-Wâldrin: hardlopen over zes, tien of ruim 21 kilometer. Deelname is gratis. Aanmelden via www.weidesompewaldrin.nl.

Op die camping kun je tussen één en twee uur meedoen aan diverse vormen van lichaamsbeweging, om je soepelheid te verbeteren en blessures (beter) te voorkomen.

Praam- en kanovaren kan dan vanaf De Omleiding bij Feanwâlden, tussen tien en vijf uur.

Zondag kun je ook meedoen aan een natuurexcursie van Staatsbosbeheer, vanaf de parkeerplaats bij de brug in de Falom, tussen 10.30 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 15.30 uur.

Reset Burgum houdt tussen één en vier uur een Sprintsurvival in het nieuwe Wetter- en Wilepark en bij de vernieuwde fierljepaccommodatie.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>