<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Wetterskip onderzoekt visstand

Voorlopige uitslag pas eind dit jaar

HALLUM - Wetterskip Fryslân begon vorige week met het jaarlijkse onderzoek naar de visstand in het werkgebied van het waterschap. Deze week en vorige week, in september en in oktober worden zo'n tien wateren onderzocht.

Ook het Nannewiid bij Heerenveen en de Zwette (tussen Leeuwarden en Sneek) komen aan de beurt. Het Wetterskip kijkt naar aantallen, soorten, het gewicht en de gezondheid van de vissen. Daarnaast onderzoekt het de waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren.

Vorige week werd begonnen in de omgeving van Hallum. Deze week zijn de vissen in de vaarten en kleine wateren in de omgeving van de Snitser Mar aan bod. Later volgen wat grotere wateren, zoals de Leijen bij Rottevalle en de Wielen ten oosten van Leeuwarden. Eerder werd dit onderzoek eens in de drie jaar gehouden, met ingang van 2019 gebeurt dit jaarlijks.

Maatregelen

Wetterskip verbetert de waterkwaliteit onder andere door de aanleg van natuurvriendelijk oevers, betere rioolwaterzuiveringen en - samen met de landbouwsector - lagere uitstoot van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. Ook worden stuwen, sluizen en gemalen aangepast, zodat er voor vissen minder belemmeringen zijn in de Friese boezem. Een deel van de vissen moet van zoet naar zout water (en omgekeerd) kunnen zwemmen, zoals bijvoorbeeld de paling.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>