<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Actief Media

Liudger loopt voorop met innovatiecentrum

DRACHTEN - Christelijke Scholengemeenschap Liudger heeft dinsdagmiddag aan De Splitting in Drachten een technologisch innovatiecentrum geopend. Zowel docenten als leerlingen van alle Liudger-vestigingen kunnen er gebruik van maken. Liudger is de eerste vo-school in Noord-Nederland met zo'n innovatiecentrum.

"Wy roasterje net yn, alle dosinten en learlingen meie der sa ynrinne", zegt mede-organisator Thonia van der Wal. Bedenker is hoofd ICT van de school Joop Mantreau. Samen hebben ze er twee jaar aan gewerkt. "Ik kom út it bedriuwslibben. It foel my op dat it ûnderwiis net altyd oanslút by de praktyk yn it bedriuwslibben. Dêr is romte foar technyske fernijïng, mar de dosinten kinne faak net op technology-kursussen, want dy moatte lesjaan."

Dankzij sponsoring door bedrijven viel de investering voor de school mee, vindt Mantreau. Wel dient de school tegenprestaties te leveren. Bijvoorbeeld de leverancier van een kleine video-studio vraagt de school "in x-oantal filmkes te meitsjen." Ook de andere onderdelen van het innovatiecentrum zijn vooral
gebaseerd op digitale technologie.

Thonia van der Wal merkt op dat sommige leerlingen technologisch al zoveel weten en kunnen, dat ze de docenten en andere leerlingen kunnen bijstaan. "De rol fan dosinten en learlingen rint hjir trochinoar hinne", verwacht zij. Het centrum is er bovendien niet alleen voor medewerkers en leerlingen van Liudger, maar ook voor maatschappelijke organisaties, bedrijven en (onderwijs)instellingen uit de regio. Ook zij moeten in de gebruik kunnen maken van de ruimte en de beschikbare inventaris.
De officiële, 'virtuele' opening werd verricht door lokaal Philips-directeur en voorzitter van het Innovatiecluster Drachten Binne Visser. Deze vereniging van technologiebedrijven heeft belang bij goed technologie-onderwijs, aldus Visser.

Filosoof, trendwatcher en bijzonder hoogleraar aan het MIT in de Verenigde Staten, Ruud Veltenaar, sprak voorafgaand aan de opening. Hij verwacht dat het in 2040 heel normaal is een chip in je hoofd te hebben om sneller kennis op te doen. "Zoals iemand nu een bril opzet om beter te kunnen zien."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Burgum

De Boer Tweewielers roept op tot langzamer fietsen
19/4
Joh. Bosgra BV, aanhanger- en trailerspecialist in Hurdegaryp
19/4
99% klanten beveelt Trendkeukens in Drachten aan
18/4
Heerlijk eten in een gemoedelijke sfeer in restaurant MSK Friesia in Earnewâld
18/4
Waterpolodames Wetterwille kampioen, maar zonder tegenstander
17/4
Opening vernieuwde showroom van EasySit
17/4
Stichting Overlever organiseert fietstocht
16/4
Echtpaar De Graaf baalt van vocht en schimmel
16/4
Pupillen damteam De Leister Igge naar NK schooldammen
16/4
Anouska Koster goed op dreef in Healthy Ageing Tour
15/4
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>