Anne Douwe Bouma:
Anne Douwe Bouma: "Minsken wolle minder ôfhinklik wurde fan de ICT-reuzen op wrâldskaal." Foto: Actief Media

Anne Douwe Bouma: "Bliuw baas oer dyn data"

Algemeen

David tegen meerdere Goliaths op wereldschaal, vanuit Twijzelerheide

TWIJZELERHEIDE – De computerprogrammeur en (voormalig) 'ict-hacker' Anne Douwe Bouma (18) gaat de strijd aan met de reuzen op internet-gebied, zoals Google en andere 'ICT-reuzen'. Want die hebben veel te makkelijk toegang tot onze gegevens vindt Bouma, waar ze vervolgens mee handelen, zowel in commerciële als in technische zin.

Door Gerrit van der Meer

"Sa 't de wrâld der no hinne leit, bepale de ICT-reuzen oan 'e hân fan ús data, wêr't wy ús mei dwaande hâlde. As jo op ynternet sykje om in auto dy't jo keapje wolle, wurde jo troch ynternetbedriuwen 'deagoaid' mei advertinsjes fan auto's dy't te keap steane. Advertinsjes dy't jo betelje fia de produkten dy't jo keapje, sûnder dat jo om (al) dy advertinsjes frege hawwe."

De kunst is om als consument en als ondernemer of bedrijf zelf baas te blijven over de eigen data en ze alleen met die personen te delen, met wie we ze ook écht willen delen, vindt Bouma. Hij ziet dit als een kans op grote schaal, zelfs op wereldschaal. "Minsken wolle minder ôfhinklik wurde fan de ICT-reuzen op wrâldskaal."
Hij was voor zijn idee de samenwerking aangegaan met een oudere compagnon, maar die samenwerking is onlangs verbroken. "Der barden dingen dêr't ik net achter stean koe", vat hij het kortweg samen. Niettemin zal hij donderdag 17 januari zijn ict-beveiligingssysteem presenteren aan een netwerk van 'ecobedrijven' die samen gevestigd zijn in een gebouw naast de Kamer van Koophandel in Leeuwarden. "En ek myn eardere skoalle, it Lauwers College yn Bûtenpost, hat belangstelling om mei myn systeem oan de slach te gean."
Een school heeft er namelijk belang bij, dat bijvoorbeeld leerling-gegevens veilig worden bewaard en dat examens niet gehackt kunnen worden. En bedrijven hebben er belang bij dat bijvoorbeeld contracten zorgvuldig worden opgeslagen en bewaard. Het systeem van Anne Douwe Bouma is enigszins vergelijkbaar met de 'blockchain'-technologie: het in stukjes knippen van veel informatie en dit op diverse, geheime plekken 'in the cloud' opbergen. Een belangrijk nadeel van dit systeem is echter, dat het voor het vele rekenwerk enorm veel energie (stroom) nodig heeft.

"Kontrôle troch minsken"
"Dat neidiel hat myn systeem net. Myn systeem giet der fan út dat hoe langer de 'ketting' fan betroubere ynformaasje is, hoe grutter de betrouberens wurdt. En yn myn systeem bart de kontrôle yn 't foarste plak troch minsken. It moat sa feilich wêze, dat 'ict-hackers' der gjin nocht mear oan hawwe om te besykjen der lekken yn te finen of te meitsjen. Dat jildt dan ek foar mysels!"

Anne Douwe ging met 16 jaar al van school (hij kreeg officieel vrijstelling) om z'n geld te verdienen als ICT-er. Hij heeft nu een volledige baan bij het bedrijf Mobilox in Buitenpost en is daarnaast bezig met het ontwikkelen van zijn nieuwe datasysteem. Bouma voegt toe: "Wy hawwe yntusken in namme en in webside. De namme is 'StratoSafe' en de webside is https://www.stratosafe.tech."

Afbeelding
Krijgt Drachten eindelijk eigen treinstation? Algemeen 6 uur geleden
Afbeelding
Saranti: Kerstkriebels op de circusschool Algemeen 6 uur geleden
Afbeelding
Banketstaven voor bewoners Haersmahiem Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Trio Légenda speelt 17 december in Beetsterzwaag Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Hijs jij ook de regenboogvlag op Paarse Vrijdag? Algemeen 10 uur geleden
Afbeelding
Rusland - Oekraïne, een koloniale oorlog ? Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Mgla, Touch of TOTO en MY BABY in Iduna Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Janneke Warringa in Doarpstsjerke Rottefalle Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Museum Dokkum heeft twee portretten terug gegeven Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Inzamelactie Lionsclubs voor Douwe Egberts waardepunten Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Vijfde dan voor 78-jarige karateka Herman Veltman Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Welkom Dienst in adventstijd: ‘Kerst in etalage’ Algemeen 4 dec, 18:24
Afbeelding
Kerststuk ‘Scrooge’ in het Readtsjerkje op 18 december Algemeen 4 dec, 18:14