<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Actief Media

De Gielguorde in De Tike viert 89e verjaardag

Dorp hoopt dat school de honderd jaar haalt, maar vreest sluiting

DE TIKE - De christelijke basisschool De Gielguorde in De Tike telt nog maar 31 leerlingen. Dat is weliswaar acht meer dan het wettelijke minimum, maar het is wel een zeer kleine school. Maandag feliciteerde een groep ouders de school met precies de 89e verjaardag, met taart en met de oproep de school nog zeker elf jaar te behouden: tot de honderdste verjaardag.

Dit schooljaar is er een nieuw team aan het werk, de leerkrachten Sippie Procee, André van der Bijl en Lineke Bouw. In elk geval een deel van de circa vierhonderd inwoners (inclusief Sumarder Tike) zou graag zien dat de school behouden blijft. "De skoalle hat in sosjale, mienskiplike, kulturele en binende faktor", meldt Rien de Bruin uit De Tike, pake van enkele schoolgaande kinderen.

"It belang fan in lytse skoalle"

De school trekt ook leerlingen van verder, uit Drachten en Garyp bijvoorbeeld. "De oanbelangjende âlders jouwe de foarkar oan in lytse skoalle", weet De Bruin. "Leve de kleinschaligheid, waarin personeel nog (h)echte teams vormen", schrijft hij in een oproep, de school te behouden. Maar het schijnt dat er ook leerlingen uit De Tike naar een andere school gaan.
Een andere PCBO-school in Smallingerland - De Leister Igge aan de Healwei 3 in Opeinde, waar De Gielguorde nauw mee samenwerkt - kan de 31 leerlingen van de Tiikster school ook opvangen. Dat lijkt althans de mening van het overkoepelende PCBO-bestuur in Smallingerland. PCBO-bestuurder Bas van Loo kan momenteel echter niet reageren, hij verblijft in de Verenigde Staten.

Rien de Bruin denkt dat de ouders niet allemaal dezelfde keuze zullen maken voor hun kinderen. "De kâns is grut dat de bern dan nei ferskillende skoallen geane. Dat docht de doarpsmienskip gjin goed", vindt hij. Maar volgens PCBO Smallingerland is dit nu al het geval.

In elk geval een deel van de ouders van de huidige school in De Tike verwacht en hoopt dat publiciteit nieuwe ouders uitnodigt eens sfeer te komen proeven en zo te ervaren welke veilige omgeving deze kleine dorpsschool kan bieden.

PCBO Smallingerland reageert volgende week op de oproep van Rien de Bruin, de school nog zeker elf jaar te behouden.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>