<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Willy Hoekstra kan uren vertellen over lesgeven en opvoeden. Maar in de cursus komen de cursisten ook vaak zelf aan het woord.
Willy Hoekstra kan uren vertellen over lesgeven en opvoeden. Maar in de cursus komen de cursisten ook vaak zelf aan het woord. (Foto: Actief Media)

Duo geeft cursus 'Opvoeden: hoe doe je dat?'

Willy Hoekstra en Theo Joosten bundelen ervaring in drie bijeenkomsten

HURDEGARYP - In een tijd van veel drukte en afleiding is het soms moeilijk voldoende tijd en aandacht voor elkaar te hebben. Toch zijn liefde, aandacht en aanmoediging de basis van een goede opvoeding. Dat stellen Willy Hoekstra en Theo Joosten, die samen een cursus van drie avonden geven over opvoeden, 'hoe doe je dat?' in MFC It Maskelyn in Hurdegaryp.

De bedoeling is dat degenen die deze cursus volgen, zelf met voorbeelden komen waar ze als opvoeders mee te maken krijgen. Denk aan kinderen die (iets) niet willen eten, die niet willen luisteren, die agressief gedrag vertonen, of juist heel stil in een hoekje kruipen. "Straffe wurket net, mar beleanje ek net", zegt Willy Hoekstra. "Konsekwint gedrach, yn it foarste plak fan de âlders en pakes en beppes en learkrachten, dus it goede foarbyld jaan, dêr draait it foaral om."

Hoekstra: "Wy hoopje op minimaal tolve kursisten. Komme der gâns mear, dan kinne wy der twa groepen fan meitsje. Dy wurde somtiden wer yn lytsere groepkes fan fjouwer minsken opdield. It doel is dat elkenien ynbring hawwe kin en syn of har fragen stelle kin." Joosten en Hoekstra ontmoetten elkaar jaren geleden als leerkrachten in het onderwijs. Beiden werden geraakt door de psychologische inzichten van de Oostenrijkse Amerikaan Alfred Adler en de daarop gebaseerde pedagogiek. Ze zijn zodoende ook betrokken bij de internationale zomerscholen die op de theorieën van Adler gebaseerd zijn. Die zomerscholen zijn ieder jaar in een ander land. Hoekstra en Joosten proberen beiden zoveel mogelijk deze 'scholen' bij te wonen en spelen zelf ook een actieve rol tijdens deze bijeenkomsten en lezingen over psychologie, pedagogiek en opvoeding. Hoekstra schreef zelfs twee boekjes: 'Help. Alle kinderen doen mee!' (77 pagina's) en 'De creatieve macht' (55 pagina´s), een vertaling uit het Amerikaans van de auteur Betty Lou Bettner. "Bemoeding of oanmoediging binne sintrale begripen. Mei de stichting NWIP hawwe wy sels al twa kear in 'nationale bemoedingsdag' organisearre", vertelt Hoekstra.

"Wy soene elkoar faker in komplimint jaan moatte", vindt Hoekstra. Mensen willen weten of ze iets goed doen. Wie alleen maar kritiek krijgt, wordt of onzeker, of onverschillig. Het is een bekend fenomeen, dat we de opvoeding die we als (klein) kind kregen, later ook weer aan onze kinderen geven, zegt Hoekstra.

Denk eerst na wat
eigenlijk je doel is

Een opvoeder (en die niet alleen) dient zich in de eerste plaats af te vragen, wat zijn of haar doel is. Pas als je dat doel scherp voor ogen hebt, kun je je gedrag (bij-)sturen, is de overtuiging van Hoekstra en Joosten.

De cursusbijeenkomsten zijn op de woensdagen 3, 10 en 17 oktober (naar aanleiding van de 'week van de opvoeding', de eerste week van oktober) en worden gehouden in MFC It Maskelyn in Hurdegaryp. Aanmelden graag vóór donderdag 20 september via: hoekstrawilly@gmail.com of 06-55993471.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>