Maandag installatie college Dantumadiel

Algemeen

DAMWALD - In Dantumadiel worden maandag 14 mei de nieuwe wethouders geïnstalleerd: Kees Wielstra (Gemeentebelangen of GBD), Rommy Kempenaar (Sociaal Links of SL) en Gerben Wiersma (ChristenUnie of CU). Alleen Wiersma was ook wethouder in het college van de afgelopen vier jaar.

De onderhandelaars hebben een akkoord op hoofdlijnen. Dit wordt maandag aan de raad voorgelegd. De drie betrokken partijen hebben al overeenstemming en zij hebben een nipte meerderheid in de raad: drie maal drie zetels, oftewel negen van de zeventien.
Zoals al eerder bekend werd, betekent dit dat de grootste fractie in de raad, van het CDA, buiten het college komt te staan. CDA-lijsttrekker Jan Jitse Visser heeft al in een eerder stadium zijn teleurstelling en verbazing hierover geuit.

Lijsttrekker en beoogd wethouder Kees Wielstra (GBD) legt uit: "Ynformateur Arie Aalberts (oud-burgemeester van Dantumadiel en CDA-er; red.) advisearre om Sociaal Links en GBD tegearre gearwurkje te litten en in tredde partij derby te sykjen. Dêr wiene wy gau út." (Dit werd dus de ChristenUnie).

De partijen zijn het ook eens over de onderlinge taakverdeling in het nieuwe college. De burgemeester zal onder andere personeelszaken op zich nemen. Wiersma (CU) 'doet' onder andere armoedebeleid, jeugdwet, en jongerenwerk. Maar ook: bouwvergunningen, bouwplannen en leges en milieu. Wielstra 'doet' onder andere verkeer, vervoer en beheer van openbare ruimte en de Omgevingswet. Kempenaar (SL) legt zich onder andere toe op: cultuur, werkgelegenheid, sociale zaken en economie.

"Kern is dat we gaan voor een krachtige gemeente waarin inwoners centraal staan", aldus een zin op pagina 1 van het akkoord.

Afbeelding
Concert Egerländerkapel Die Dorfplatz Musikanten in Hurdegaryp Cultuur 13 uur geleden
Afbeelding
Theun de Vries-lezing van Sander Terphuis over vrijheid en verzet Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Friese begroting 2023 realistisch en terughoudend Politiek 16 uur geleden
Afbeelding
Open dag Cultuurcentrum de Wâldsang Cultuur 17 uur geleden
Afbeelding
Waterpark Zwartkruis is met A+++-vakantievilla’s klaar voor ‘energiebewust recreëren’ Zaken 18 uur geleden
Afbeelding
Looft den Heer is al 125 jaar het muziekkorps van en voor Garyp Cultuur 27 sep, 18:51
Afbeelding
Friese oud-studenten RUG en ‘de taalkracht van het Fries’ Algemeen 27 sep, 13:57
Afbeelding
Oudega aan het water steeds meer zichtbaar Algemeen 27 sep, 12:00
Afbeelding
Zeilvereniging Eendracht Maakt Macht Earnewâld viert 150-jarig jubileum Algemeen 27 sep, 11:07
Afbeelding
Haarknippen voor beginners in Feanwâlden Algemeen 27 sep, 10:20
Afbeelding
(video) Meld je nu in Tytsjerksteradiel aan voor Gigasnel glasvezel Algemeen 27 sep, 07:30
Afbeelding
Leerlingen CSG Liudger Drachten winnen prijs beste design scholenchallenge Algemeen 26 sep, 19:00
Afbeelding
Mede wegens hoge gasprijs, al het groen uit de Verkooptuin van De Kruidhof met 50% korting. Algemeen 26 sep, 16:58