Kollum gaat Kollumer oproer 'overdoen'

Algemeen

KOLLUM – Erie Dam uit Kollum ziet het al helemaal voor zich: het 'Kollumer oproer' van februari 1797 in september 'overdoen'. "Oft it slagget, hinget fan de finânsjes ôf. Ein maart hoopje wy in posityf beslút nimme te kinnen", zegt Dam.

Dinsdag 6 maart houdt Plaatselijk Belang Kollum weer de jaarlijkse ledenvergadering in De Colle, vanaf 20.00 uur. Na de reguliere vergadering zullen historicus dr. Oebele Vries uit Westergeest en Erie Dam uit Kollum beiden een inleiding houden. Vries gaat het hebben over het Kollumer oproer zelf en Dam vertelt hoe hij dit oproer wil naspelen. Hij doet meteen een oproep, want hij zoekt nog honderden figuranten. "It doel is: 400 'oproerlingen' út Kollum en omkriten en hûndert út Dokkum meidwaan te litten."

Het Kollumer oproer was een reactie op de militaire dienstplicht die werd ingevoerd. De opstandelingen wilden hier niks van weten. Toen de eerste aanstichter, die 'Oranje Boven' riep, werd opgesloten in het rechthuis in Kollum, wilden medestanders hem bevrijden. Vervolgens trokken ze samen naar Dokkum om te protesteren. "Dokkum hat in kanon ôfsketten. Der foelen deaden. En der binne twa 'oproerlingen' de holle ôfhakt", meldt Oebele Vries. Hij werkte mee aan de expositie in het Kollumer museum, Oostenburgstraat 2.

Dam wil het allemaal (laten) vastleggen door professionele filmmakers en de beelden rechtstreeks tonen op een groot scherm in het centrum van Kollum. Bovendien zijn professionele auteurs gevraagd het script te schrijven: oud-Kollumer Eppie Dam en toneelschrijver Bauke Oldenhof. "Allegearre minsken dy't betelle wurde moatte. Ek de rest fan de organisaasje ferget ynvestearrings. Wy hoopje foar 1 april fan lokale sponsors te hearren oft se meibetelje wolle."

Afbeelding
Krijgt Drachten eindelijk eigen treinstation? Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Saranti: Kerstkriebels op de circusschool Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Banketstaven voor bewoners Haersmahiem Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Trio Légenda speelt 17 december in Beetsterzwaag Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Hijs jij ook de regenboogvlag op Paarse Vrijdag? Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Rusland - Oekraïne, een koloniale oorlog ? Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Mgla, Touch of TOTO en MY BABY in Iduna Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Janneke Warringa in Doarpstsjerke Rottefalle Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Museum Dokkum heeft twee portretten terug gegeven Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Inzamelactie Lionsclubs voor Douwe Egberts waardepunten Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Vijfde dan voor 78-jarige karateka Herman Veltman Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Welkom Dienst in adventstijd: ‘Kerst in etalage’ Algemeen 4 dec, 18:24
Afbeelding
Kerststuk ‘Scrooge’ in het Readtsjerkje op 18 december Algemeen 4 dec, 18:14