Kollum gaat Kollumer oproer 'overdoen'

Algemeen

KOLLUM – Erie Dam uit Kollum ziet het al helemaal voor zich: het 'Kollumer oproer' van februari 1797 in september 'overdoen'. "Oft it slagget, hinget fan de finânsjes ôf. Ein maart hoopje wy in posityf beslút nimme te kinnen", zegt Dam.

Dinsdag 6 maart houdt Plaatselijk Belang Kollum weer de jaarlijkse ledenvergadering in De Colle, vanaf 20.00 uur. Na de reguliere vergadering zullen historicus dr. Oebele Vries uit Westergeest en Erie Dam uit Kollum beiden een inleiding houden. Vries gaat het hebben over het Kollumer oproer zelf en Dam vertelt hoe hij dit oproer wil naspelen. Hij doet meteen een oproep, want hij zoekt nog honderden figuranten. "It doel is: 400 'oproerlingen' út Kollum en omkriten en hûndert út Dokkum meidwaan te litten."

Het Kollumer oproer was een reactie op de militaire dienstplicht die werd ingevoerd. De opstandelingen wilden hier niks van weten. Toen de eerste aanstichter, die 'Oranje Boven' riep, werd opgesloten in het rechthuis in Kollum, wilden medestanders hem bevrijden. Vervolgens trokken ze samen naar Dokkum om te protesteren. "Dokkum hat in kanon ôfsketten. Der foelen deaden. En der binne twa 'oproerlingen' de holle ôfhakt", meldt Oebele Vries. Hij werkte mee aan de expositie in het Kollumer museum, Oostenburgstraat 2.

Dam wil het allemaal (laten) vastleggen door professionele filmmakers en de beelden rechtstreeks tonen op een groot scherm in het centrum van Kollum. Bovendien zijn professionele auteurs gevraagd het script te schrijven: oud-Kollumer Eppie Dam en toneelschrijver Bauke Oldenhof. "Allegearre minsken dy't betelle wurde moatte. Ek de rest fan de organisaasje ferget ynvestearrings. Wy hoopje foar 1 april fan lokale sponsors te hearren oft se meibetelje wolle."

Afbeelding
Opnieuw Friese paardenkalender voor kankeronderzoek Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Deel je foto met je favoriete huisdier Algemeen 10 uur geleden
Afbeelding
Ben jij de toekomstige Epke Zonderland? Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Kom ook naar de Museumnacht in het Kazemattenmuseum Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Appeldag en streekmarkt bij de Tropische Kas te Beetsterzwaag Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
30 musea open op tweede Museumnacht FRL Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Metaalregio Fryslân start met een metaalmiddag in Burgum Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Twee topnummers tijdens de Jouster Merke draverijen in Joure Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Werkervaringsproject van start in De Kruidhof Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Spectaculaire avond tijdens Museumnacht in Museum de Grutterswinkel te Leeuwarden Algemeen 26 sep., 19:00
Afbeelding
Concert Vocation Grijpskerk staat in het teken Händel Algemeen 26 sep., 17:00
Afbeelding
€ 210 miljoen extra voor isolatie en warmtepompen Algemeen 26 sep., 15:00
Afbeelding
Busje volledig uitgebrand op N361 bij Wetsens 112 26 sep., 14:22