<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Wat willen de kinderen doen? Die vraag staat altijd centraal bij Kinderwoud. "We sluiten aan bij hun behoeften, talenten en eigenheid. Onze missie is 'elke dag een mooie dag'."
Wat willen de kinderen doen? Die vraag staat altijd centraal bij Kinderwoud. "We sluiten aan bij hun behoeften, talenten en eigenheid. Onze missie is 'elke dag een mooie dag'." (Foto: Actief Media)

"Onze missie is 'elke dag een mooie dag'"

HURDEGARYP - "Mem, mag ik ook eens naar de BSO?" Zo'n vraag is vandaag-de-dag heel begrijpelijk. Op de kinderopvanglocaties van Kinderwoud doen de kinderen leuke dingen: de speelomgeving is uitdagend en voorzien van diverse materialen. Ze kunnen er spelen met vriendjes en vriendinnetjes en de pedagogisch medewerkers zijn betrokken. "Onze medewerkers hebben de expertise om spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen te stimuleren", vertellen clustermanagers Tjitske Koopman en Alma Dedic.

Meerdere kleinschalige locaties
Kinderwoud is een grote kinderopvangorganisatie in Friesland, gevestigd in zes gemeenten: Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Opsterland, Harlingen, Heerenveen en Súdwest-Fryslân. "De kinderen merken niets van die grootschaligheid", vertelt Alma Dedic. "We hebben tachtig locaties. Ze zijn allemaal kleinschalig ingericht, met volop ruimte om te spelen in een huiselijke sfeer. We zitten bijvoorbeeld in bijna ieder dorp van Tytsjerksteradiel, hebben twee locaties in Drachten, een locatie in Ureterp, één in Beetsterzwaag en drie in Gorredijk."

Kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouders

Diverse mogelijkheden
Kinderwoud verzorgt peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang - de zogenaamde BSO - voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Je veilig en geborgen voelen

Na het bevallingsverlof komen baby's al naar de opvang. "Dat doe je alleen als het goed voelt", zegt Alma Dedic. "Kinderwoud doet er alles aan om ouders te garanderen dat hun baby veilig, liefdevol en met aandacht wordt opgevangen." Dat begint met het in dienst hebben van gekwalificeerde medewerkers en duidelijke protocollen voor de manier van werken. Tjitske Koopman: "De mensen die bij ons werken hebben echt voor dit vak gekozen."
Alma Dedic: "Om zich goed te kunnen ontwikkelen, moet een kind zich veilig en geborgen voelen. Met herkenbare rituelen en een voorspelbare dagindeling bieden we de kinderen structuur. De activiteiten die we aanbieden zijn gericht op het ontwikkelen van talenten en het stimuleren van zelfontplooiing. We werken met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Spelend leren staat voorop."

"De eerste jaren zijn belangrijk voor de breinontwikkeling"

Aanbod stimuleert ontwikkeling
Alle medewerkers zijn pedagogisch geschoold. Kinderwoud zorgt daarnaast dat personeel op de hoogte blijft van de nieuwste inzichten op pedagogisch gebied. "Belangrijk", zegt Alma Dedic. "We zijn ons er bijvoorbeeld van bewust dat het kinderbrein zich het sterkst ontwikkelt in de eerste zes levensjaren. In die periode wordt tachtig procent van alle hersenverbindingen gelegd. Stimuleren met spelend leren bevordert de aanleg. Ook later als de kinderen groter worden, blijft het aanbieden van veel verschillende uitdagingen essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling. Onze medewerkers weten met welk aanbod ze de persoonlijke, cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen stimuleren."

Investering in de toekomst
Kinderwoud vindt dat kinderopvang een toegevoegde waarde heeft, zowel voor het kind als voor de ouder. "Ik heb voor mijn eigen kinderen graag gebruik gemaakt van kinderopvang", vertelt Alma Dedic. "Ik heb het altijd gezien als een investering in hun en mijn eigen toekomst. Kinderen hebben bij Kinderwoud volop gelegenheid om spelend te leren, te ontdekken en te ontmoeten; misschien wel meer dan thuis." Ze geeft een voorbeeld. Haar oudste dochter ging naar dansles en het lag in de lijn der verwachtingen dat de tweede dochter dat ook zou gaan doen. Via de activiteiten die Kinderwoud aanbood, kwam ze echter in contact met gymnastiek. "Daar bleek haar talent te liggen. Zo kan kinderopvang de wereld van een kind verbreden."

Voor haarzelf vond Alma kinderopvang bij Kinderwoud een goede investering, omdat ze daardoor haar eigen arbeidzame en sociale leven kon blijven ontwikkelen.

"Onze missie is elke dag een mooie dag"
"Onze missie is 'elke dag een mooie dag'," zegt Tjitske Koopman. "Een mooie dag voor ieder kind, onze medewerkers en de ouders."

Om de kinderen een mooie dag te bezorgen is er een duidelijk dagritme dat ze al snel herkennen. Dat geldt zowel voor de peuteropvang (voorbereiding op de basisschool), als voor de kinderdagverblijven (waar verzorging in een huiselijke omgeving en ontwikkelingsstimulering vloeiend in elkaar overgaan), als voor de buitenschoolse opvanglocaties (waar kinderen kunnen bijkomen van de schooldag of activiteiten kunnen doen waar ze zin in hebben).

Er zijn vaste momenten om samen te eten en te drinken; gezond, met weinig suiker of vet en veel fruit. Voor de baby's en peuters zijn er momenten waarop zij kunnen slapen, terwijl de kinderen die dat niet meer nodig hebben een activiteit oppakken. Er zijn plekken waar rust heerst en plekken waar kinderen zich mogen uitleven. "We gaan graag naar buiten. Het speelterrein is zo ingericht dat kinderen worden uitgedaagd zich motorisch en emotioneel te ontwikkelen."

Ouders op de hoogte
Ouders die weten dat het goed gaat met hun kind, hebben een mooiere dag. Daarom werkt Kinderwoud met een ouderportaal op internet en een app. Ouders ontvangen op die manier een paar keer per dag fotootjes van hun kind. Zijn er bijzonderheden, dan krijgt men een individueel berichtje. Nieuwtjes en actualiteiten kunnen snel en gemakkelijk worden gedeeld. "Daarnaast hechten we veel waarde aan persoonlijk contact met ouders", zegt Tjitske Koopman. "Aan het begin en einde van de dag maken we altijd even een praatje over het kind."

Ouders die gebruik willen maken van kinderopvang, kunnen op diverse manieren een contract afsluiten. Tot de mogelijkheden behoren zowel opvang op vaste dagdelen als flexibele opvang op wisselende dagen.

Meer informatie?
Contact opnemen met een van de locaties van Kinderwoud? Dat kan via het kantoor in Heerenveen | 0513 - 610 825 | info@kinderwoud.nl | www.kinderwoud.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>