<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Piet Herder (links) en wethouder Doeke Fokkema voor de afgebrande sporthal in Burgum.
Piet Herder (links) en wethouder Doeke Fokkema voor de afgebrande sporthal in Burgum. (Foto: Klaas Rozema)

Nieuwe sporthal in Burgum op dezelfde plek

BURGUM - Op dezelfde plek waar de oude - 4 oktober afgebrande - sporthal De Westermar stond, komt een nieuwe sporthal. Dit hebben b. en w. van Tytsjerksteradiel besloten nadat verenigingen en gebruikers hier op hadden aangedrongen.

Een projectgroep van zeven personen die de renovatie van de sporthal voorbereidde, wordt nu ingezet om de nieuwbouw te begeleiden. Dit begint met een bijeenkomst op woensdagavond 29 november vanaf 20.00 uur in Glinstra State in Burgum. Iedereen die wensen en ideeën te berde wil brengen voor de nieuwe sporthal, is daar van harte welkom. Dat vertellen wethouder Doeke Fokkema (CDA, sport en welzijn) en voorzitter Piet Herder van de projectgroep.

"Dat betsjut dat net allinne Burgumers wolkom binne, mar ek minsken út de regio dy't fan de hal gebrûk meitsje wolle. It stribjen is der in multifunksjonele hal fan te meitsjen. Dus net allinne foar sport, mar ek foar muzykoptredens en wat fierder mar mooglik en winsklik is. It moat allinne wol te beteljen wêze."

Welk budget precies beschikbaar komt voor de nieuwbouw, is nog ongewis. "Dat hangt mede af van de verzekeringsmaatschappij", licht ambtenaar Peter van der Burgh toe. "Daarmee zijn we nog in gesprek, momenteel met name over de kosten die het gevolg zijn van de brand."

"It moat foaral in moetingsplak wurde. De projektgroep en de gemeente sille frekwint kontakt mei elkoar hâlde. De gemeenteried wurdt wol ynformearre, mar as it bestimmingsplan net oanpast wurde hoegd, dan hat it kolleezje fan b. en w. it lêste wurd", legt Fokkema uit.

Naar alternatieven gekeken

Er is wel gekeken naar alternatieve locaties in Burgum, maar de voorkeur gaat uit naar dezelfde plek,dichtbij de beide voetbalclubs en het AZC, allemaal gebruikers van de hal. "Dit is foar in soad minsken it meast gaadlike plak", zo concludeerden de projectgroep en b. en w. Wanneer de nieuwe hal er staat, durven wethouder Fokkema en voorzitter Piet Herder van de projectgroep nog niet te zeggen. "De befolking is no earst oan set. Mar leafst wol sa gau mooglik, sadat elk dy't no tydlik útwike moat, hjir wer terjochte kin", beklemtoont wethouder Fokkema.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Tytsjerksteradiel

Achtkarspelen 2e 'mkb-vriendelijkste'
14/3
Raad bezorgd over bodemdaling Burgum
23/5
Lintjes voor Lolkje Efdé en Eelke Hoekstra
28/3
Het FNV-10-puntenplan voor gemeenten
14/3
´Better wetter´ leidt tot rietplantmeubels
28/2
Nieuwe sporthal in Burgum op dezelfde plek
22/11
Henk van Dijk (VEL): "Leafst gjin wolven"
21/11
Buurtbemiddelaars actief in T'diel en A'karspelen
20/9
Open Monumentendag Tytsjerksteradiel
6/9
Houkje Rijpstra: "Dit wurk paste as in âld jas"
30/8
Meer nieuws uit Tytsjerksteradiel >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>