<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Eén van de vijftien kerkstatie-kunstwerken in de Grote Kerk vanDrachten, te bekijken op diverse zaterdagen in maart en april.
Eén van de vijftien kerkstatie-kunstwerken in de Grote Kerk vanDrachten, te bekijken op diverse zaterdagen in maart en april. (Foto: Actief Media)

Kruisweg van Jezus verbeeld in de Grote Kerk

DRACHTEN - De Rooms Katholieke Kerk en Protestantse Kerk Drachten werken samen in de organisatie van een tentoonstelling in de Grote Kerk, Zuidkade 19 in Drachten. Hier worden vijftien kerkstatie-kunstwerken getoond, vorig jaar gemaakt door leden van de rooms-katholieke kerk in Drachten. Ze zijn te bekijken op zes zaterdagmiddagen en ook op zondagen voor, tijdens en na de kerkdiensten.

De titel van de tentoonstelling is: 'Kruiswegstaties uit rooms-katholieke huize'. De kruiswegstaties zijn vorig jaar gemaakt door leden - jong en oud - van de rooms-katholieke kerk ´De Goddelijke Verlosser´. Op de vrijdag voor Pasen, Goede Vrijdag 19 april, wordt wereldwijd 's middags de tijd even stilgezet. In diverse kerken, kapellen of in de open lucht komen gelovigen bij elkaar om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Door langs de staties te lopen, volgt men de weg die Jezus ooit moest gaan, "zonder dat je er voor naar Jeruzalem hoeft te reizen", zegt Ad Vermeulen, bij de expositie betrokken namens de Grote Kerk.

De veertien staties (van het Latijnse woord 'statio' of halte) zijn: Jezus wordt ter dood veroordeeld; Jezus neemt het kruis op zijn schouders; Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis; Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder; Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen; Veronica droogt het gezicht van Jezus af; Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis; Jezus troost de huilende vrouwen; Jezus valt voor de derde maal onder het kruis; Jezus wordt van zijn kleren beroofd; Jezus wordt aan het kruis gespijkerd; Jezus sterft aan het kruis; Jezus wordt van het kruis genomen; Jezus wordt in het graf gelegd. Sinds de jaren zestig wordt nog wel een vijftiende statie toegevoegd: Jezus staat op uit het graf.
De vijftien kunstwerken die in de Grote Kerk worden getoond, zijn vooral schilderijen, gemaakt door kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Maar er zijn ook muziekcomposities bij en bloemstukken. Het idee om de kunstwerken te maken kwam vorig jaar op in de rooms-katholieke kerk in Drachten. Maar daar zijn ze maar kort tentoongesteld. "In de rooms-katholieke kerk van Drachten is er eigenlijk niet voldoende plaats voor", zegt Arjen Blonk, die het schilderij bij de vierde statie maakte. Hij is tevens secretaris van de 'RK kerk - locatie Drachten'.

De Werkgroep Centrumkerken Drachten kwam op het idee om ze opnieuw tentoon te stellen, maar nu in de Grote Kerk. De tentoonstelling is nog te bekijken op zaterdagen 23 en 30 maart en 6, 13 en 20 april van 13.30 tot 17.00 uur. Op deze zaterdagen, met uitzondering van goede zaterdag 20 april, wordt er vanaf 16.00 uur muziek gemaakt door een organist of koor. Op 6 april is er vanaf 15.30 uur muziek.

Eén van de 'aanstichters' van de expositie is Rinus de Jong, oorspronkelijk betrokken bij de protestantse gemeente in Drachten. Hij hoopt samen met andere kerken en kerkleden in Drachten in oktober in de rooms-katholieke kerk extra aandacht te schenken aan Maria, de moeder van Jezus. "Want dat witte de protestantse tsjerken eins net goed: wa wie Maria krekt? Yn de roomske tsjerken is sy wol hiel wichtich." Misschien wordt het dan opnieuw een gezamenlijk kunstproject, "over de 20 geheimenissen van Maria", aldus Blonk, Vermeulen en De Jong.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>