<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Nog niet geïnstalleerd, maar vrijdag meteen aan het werk: nieuwe raadsleden in Noardeast Fryslân.
Nog niet geïnstalleerd, maar vrijdag meteen aan het werk: nieuwe raadsleden in Noardeast Fryslân. (Foto: Actief Media)

CDA-er Theo Joosten informateur in Noardeast Fryslân

  112

DOKKUM - Voorzitter van CDA Fryslân en voormalig leerkracht en onderwijsbestuurder Theo Joosten zal optreden als informateur in Noardeast Fryslân. Hij heeft als opdracht een zo breed mogelijk gedragen raadsakkoord op te stellen.

Daarin moeten de belangrijkste onderwerpen staan waarmee de nieuwe gemeente(raad) de komende jaren aan de slag wil. Ook gaat Joosten onderzoeken welke partijen met elkaar een coalitie willen vormen voor een nieuw college van b. en w. Joosten zal zijn bevindingen in een openbare bijeenkomst aan de raadsleden presenteren. Daarna start, als het goed gaat, meteen de formatie. Dan worden de wethouders geselecteerd en worden de taken verdeeld. Het streven is om voor de kerstvakantie één en ander rond te hebben. Dat is twee- tot driemaal sneller dan gebruikelijk, omdat er sprake is van een nieuwe gemeente. De nieuwe gemeenteraad wordt woensdag 2 januari geïnstalleerd en zo mogelijk worden dan ook de nieuwe wethouders benoemd.

Vermoedelijk wordt half december bekend wie de nieuwe interim-burgemeester van de nieuwe gemeente wordt. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om een profiel te maken voor de later te benoemen, nog weer 'nieuwere', vaste burgemeester.

Samenstelling raad

De voorlopige samenstelling van de gemeenteraad, op volgorde van meeste naar minste stemmen:

CDA (zeven zetels): Lieuwe Sijtsma (Aalsum), Esther Hanemaaijer (Dokkum, nu wethouder in Dongeradeel), Willem van der Veen (Veenklooster), Jelle Wessel de Vries (Ferwert), Willem van der Bent (Ternaard) en Fenny Reitsma-Hazelhoff (Hegebeintum). Zij is ook statenlid.

FNP (vijf zetels): Bert Koonstra (Zwagerbosch), Aant Jelle Soepboer (Niawier), Lisette Akkerman (Ferwert), Hanneke Jouta (Ferwert) en Fedde Breeuwsma (Dokkum).

S!N (vier zetels): Jouke Douwe de Vries (Dokkum), Sjoerd Keizer (Triemen), Rebecca Slijver (Dokkum) en Johan Lammering (Holwerd).

ChristenUnie (ook vier zetels): Klaas de Jager (Kollum), Jan Jarig van der Tol (Blije), Lysbeth Vellinga-Zeilstra (Dokkum) en Jan Dekkema (Kollum).

VVD (drie zetels): Jelle Boerema (Burum) (nu wethouder in Kollumerland), Digna Ferwerda-Havenga (Blije) en Anton van der Aar (Dokkum).

PvdA (drie zetels): Gryte Schaafstal (Kollumerzwaag), Cootje Klinkenberg (Morra) en Kevin Merkus (Kollum).

Gemeentebelangen NEF (twee zetels): Pieter Braaksma (Oostrum, nu wethouder in Dongeradeel) en Barbara Wijbenga-Kleinschmidt (Ferwert).

ELP-NEF (één zetel): Johan Talsma (Dokkum).

De Waddenpartij kreeg te weinig stemmen (257) om in de raad gekozen te worden.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Burgum

Vier de start van de lente met Mezutec
20/3
Debat: wie betaalt meest voor 't waterschap?
19/3
Grote kans op kampioenschap voor waterpolodames van Wetterwille
18/3
Korfballers Ureterp leven tussen hoop en vrees
18/3
Jan van der Kooi schildert dieren in zijn interieur
18/3
Noflik Wenje in Oentsjerk biedt ouderen met dementie een echt thuisgevoel
18/3
Camping en Chaletpark Bergzicht
17/3
Fundag voor jonge mantelzorgers
17/3
Verras jezelf met een bezoek aan Ka & Ko, Oentsjerk
15/3
Nieuw gemaal De Heining draait voor het eerst
15/3
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>